Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

92%

Ngân hàng (23.8%)

100%

Bất động sản (22%)

95%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

45%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

26%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

97%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

81%

Hóa chất (3.3%)

31%

Dầu khí (2.8%)

57%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

95%

Viễn thông (2.5%)

15%

Dịch vụ tài chính (2.1%)

98%

Bán lẻ (1.5%)

99%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

99%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

82%

Bảo hiểm (1.2%)

97%

Y tế (0.9%)

38%

Truyền thông (0.6%)

93%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

100%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

92%

Ngân hàng (23.8%)

100%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

99%

Bán lẻ (1.5%)

99%

Dịch vụ tài chính (2.1%)

98%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

97%

Bảo hiểm (1.2%)

97%

Bất động sản (22%)

95%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

95%

Truyền thông (0.6%)

93%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

82%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

81%

Dầu khí (2.8%)

57%

Thực phẩm và đồ uống (12.1%)

45%

Y tế (0.9%)

38%

Hóa chất (3.3%)

31%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

26%

Viễn thông (2.5%)

15%
Tài nguyên Cơ bản
75
CP tiêu biểu:
DHC HSG SMC NKG HPG
Truyền thông
67
CP tiêu biểu:
Dịch vụ tài chính
65
CP tiêu biểu:
SHS VND VCI MBS ORS
Bất động sản
62
CP tiêu biểu:
AGG CRE PDR NVL CSC
Công nghệ Thông tin
61
CP tiêu biểu:
Ngân hàng
58
CP tiêu biểu:
MBB VIB VPB STB SHB
Hàng cá nhân & Gia dụng
56
CP tiêu biểu:
GIL TCM RAL PPH STK
Bán lẻ
55
CP tiêu biểu:
DGW
Ô tô và phụ tùng
49
CP tiêu biểu:
HHS
Dầu khí
49
CP tiêu biểu:
Xây dựng và Vật liệu
46
CP tiêu biểu:
DPG DTD BCC
Du lịch và Giải trí
40
CP tiêu biểu:
Thực phẩm và đồ uống
31
CP tiêu biểu:
APF SLS
Y tế
29
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
29
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
28
CP tiêu biểu:
Hóa chất
26
CP tiêu biểu:
AAA DCM BFC
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
23
CP tiêu biểu:
TMS GEX
Viễn thông
17
CP tiêu biểu:
FOX