Cách thức giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Chia sẻ trên:    8221

Làm thế nào để giao dịch chứng quyền (Covered Warrant - CW)? Cách thức giao dịch và chi phí giao dịch chứng quyền được xác định như thế nào? Chắc hẳn đây là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong phạm vị của bài viết này, HSC sẽ cùng các nhà đầu tư gỡ từng nút thắt này.

 

 

Cách thức giao dịch chứng quyền

Nhà đầu tư sẽ mua chứng quyền mua khi nhận định giá của chứng khoán cơ sở sẽ tăng trong tương lai. Với các yếu tố giao dịch như sau:

• Lô giao dịch: 10 chứng quyền.

• Bước giá: 10 đồng.

• Ký quỹ: nhà đầu tư không cần thực hiện ký quỹ khi giao dịch chứng quyền

• Phí giao dịch: thấp hơn so với cổ phiếu (0.02% vs. 0.03% của cp)

Biên độ giao dịch sẽ cao hơn nhiều so với biên độ cổ phiếu. Cụ thể:

• Giá trần = Giá tham chiếu CQ + (giá trần của CKCS– Giá tham chiếu của CKCS) x 1/TLCĐ

• Giá sàn = Giá tham chiếu CQ – (giá tham chiếu của CKCS – giá sàn CKCS) x 1/TLCĐ

Ví dụ: VNM giá 200,000 ± 14,000 (7%) -> CQ của VNM (tỷ lệ CĐ 1:1), giá 32,000 ± 14,000 (43.75%)

Sau khi sở hữu chứng quyền, nhà đầu tư có thể bán lại chứng quyền trên thị trường hoặc nắm giữ cho đến ngày chứng quyền đáo hạn.

Giống như giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư không được bán CW khi không sỡ hữu nó, điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải sỡ hữu CW trước khi bán CW.

 Xem thêm:

Những điều cần lưu ý khi giao dịch chứng quyền

Chứng quyền có bảo đảm là gì