Hoán đổi danh mục ETF và các vấn đề liên quan đến tài khoản ký quỹ

Chia sẻ trên:    10096

Bên cạnh cơ chế giao dịch mua, bán chứng chỉ quỹ ETF như một cổ phiếu thông thường trên sàn chứng khoán, trong suốt thời gian lưu hành chứng chỉ quỹ ETF, nhà đầu tư và các thành viên lập quỹ (Authorized Participant – AP) còn có thể thực hiện mua hoặc bán chứng chỉ quỹ ETF trực tiếp với công ty quản lý quỹ (CTCLQ) trên thị trường sơ cấp thông qua cơ chế giao dịch hoán đổi. Cụ thể, nhà đầu tư và AP có thể hoán đổi từ danh mục chứng khoán cơ cấu (CKCC) sang lô chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 và ngược lại hoán đổi từ lô chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 sang CKCC.

 

Quy trình hoán đổi danh mục với ETF

Quy trình hoán đổi danh mục với ETF bao gồm 3 bước chính: (1) Mở tài khoản chứng khoán tại 1 thành viên lập quỹ, (2) Nộp lệnh giao dịch hoán đổi và  (3) Xác nhận kết quả giao dịch.

Quy trình hoán đổi danh mục ETF
 

Các vấn đề liên quan đến tài khoản ký quỹ

Trong quá trình hoán đổi, việc phát sinh chênh lệch giữa giá danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị một lô chứng chỉ quỹ có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến tài khoản ký quỹ. Cụ thể, tỷ lệ vay ký quỹ hiện tại của HSC với ETF tối đa là 50%. Tuy nhiên, khi hoán đổi danh mục tương đương, các mã thành phần trong VN30 có tỷ lệ ký quỹ khác nhau (thấp hơn). Đồng thời, sẽ có trường hợp một số mã nằm trong danh sách chứng khoán không được vay margin. Điều này có thể dẫn đến việc nhà đầu tư bị call margin/ bắt buộc bị bán ra khi cổ phiếu về. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và tính toán trước tỷ lệ margin sau hoán đổi.

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

Làm sao để theo dõi danh mục các quỹ ETFs?

ETF - thêm một công cụ cho nhà đầu tư đánh cược vào xu hướng tăng