Phương pháp quan sát cổ phiếu trụ

Chia sẻ trên:    19/07/2019 10:15 AM    4485

I/ Xác định cổ phiếu trụ

Sản phẩm phái sinh giao dịch dựa trên biến động từ chỉ số VN30. Do vậy, việc xác định biến động và xu hướng từ VN30 là điều quan trọng trong giao dịch phái sinh.

Xác định cổ phiếu trụ

Một vấn đề đặt ra với chỉ số VN30 là có đến 30 mã cổ phiếu vốn hóa lớn cấu thành chỉ số. Việc biến động giá của một hay nhiều mã này đều có tác động lên giá trị của chỉ số chung. Tuy nhiên nhà đầu tư không thể cùng một lúc phân tích hết tất cả các biến động của 30 cổ phiếu trên thị trường.

Do đó, thay vì xác định hết xu hướng giá và vận động của 30 mã cổ phiếu trong VN30, nhà đầu tư có thể quan sát một vài mã cổ phiếu có tác động lớn nhất đến chỉ số. Tuy nhiên, kể cả khi có tác động mạnh đến chỉ số, các loại cổ phiếu này cũng có diễn biến theo câu chuyện riêng. Chỉ những cổ phiếu nào trong nhóm đang duy trì xu hướng tăng tốt và gây lan tỏa cho thị trường chung mới được chọn.

 

Cổ phiếu trụ ảnh hưởng mạnh đến thị trường

Dựa vào tính chất đó, có thể thấy cổ phiếu trụ là những cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số VN30, và qua đó là chỉ số Index.

1. Mang tính dẫn dắt

 Biến động của các chỉ số cũng mang tính chất dẫn dắt biến động của thị trường chung. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu trụ cũng đem lại tín hiệu về dòng tiền lớn đang tìm về đâu trong các nhóm ngành.

2. Mang tính ổn định cao

Các cổ phiếu trụ thường là những mã Blue chip có vốn hóa lớn nhất thị trường. Do vậy, các mã này cũng sẽ có biến động thấp hơn hoặc gần bằng thị trường chung.

Các biến động của cổ phiếu trụ qua đó sẽ lọc được nhiễu tốt hơn và xác định được tính chất VN30 chính xác hơn so với các mã còn lại.

3. Diễn biến thị trường

Các cổ phiếu trụ được xem là những mã giữ nhịp thị trường. Khi các cổ phiếu đầu cơ biến động giảm, nhóm cổ phiếu này sẽ trấn an tâm lý đầu tư nếu nó vẫn duy trì được đà tăng của chỉ số.

Trong trường hợp một cổ phiếu trụ có dấu hiệu giảm đà tăng, thường thì một cổ phiếu lớn khác trong nhóm sẽ vượt lên để giữ nhịp chỉ số. Đây là dấu hiệu dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu trụ với nhau.

Trong trường hợp xấu nhất khi thị trường không còn cổ phiếu trụ đang còn đà tăng, chỉ số được kỳ vọng bước vào pha giảm điểm.

 

II/ Giao dịch phái sinh với việc quan sát nhóm cổ phiếu trụ

Nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến từ cổ phiếu trụ để đưa ra nhận định về chỉ số VN30, và qua đó là diễn biến từ hợp đồng tương lai F1M.

Trong phiên giao dịch, ngoài việc quan sát diễn biến giá từ VN30F1M, diễn biến từ dòng tiền vào các cổ phiếu trụ cũng là điều chúng ta cần phải lưu ý.

 

Ví dụ về tương quan giữa cổ phiếu trụ và hợp đồng tương lai F1M

VNM – VN30F1M: mối liên hệ tương đối chặt chẽ giữa các pha giảm và pha tăng.

Mối liên hệ tương đối chặt chẽ giữa các pha giảm và pha tăng

 

VIC – VN30F1M: Mối liên hệ tương đối khi xét về xu hướng giá

Mối liên hệ tương đối khi xét về xu hướng giá

 

VCB – VN30F1M: Mối liên hệ chặt chẽ trong xu hướng giá của hợp đồng tương lai

Mối liên hệ chặt chẽ trong xu hướng giá của hợp đồng tương lai

 

Để nắm bắt thông tin tối đa và xác định dòng chảy vận động của thị trương chung từ các cổ phiếu trụ, nhà đầu tư có thể theo dõi bản tin “Dòng Tiền Dẫn Sóng” tại đây: https://online.hsc.com.vn/bao-cao-phan-tich/dong-tien-dan-song.html

 

Phạm Đặng Huỳnh Châu - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC