Trong giai đoạn suy thoái, tài sản nào nên được phân bổ?

Chia sẻ trên:    9480

Sự phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia đều mang tính chu kỳ. Mỗi chu kỳ kinh tế luôn được chia thành các pha: Hồi phục, Hưng thịnh, Suy thoái và Khủng hoảng. Đặc điểm của mỗi pha trong chu kỳ kinh tế được trình bày ở hình bên dưới. Trong đó ở mỗi chu kỳ, sự phân bổ nhiều hay ít vào các loại tài sản khác nhau là khác nhau. Đối với thị trường chứng khoán, diễn biến của thị trường chứng khoán thường đi trước diễn biến của chu kỳ kinh tế từ 6 tháng đến 1 năm.

Đăc điểm của các giai đoạn trong chu kỳ kinh tế

Chu kỳ kinh tế ở các quốc gia lớn

Quan sát vào chu kỳ kinh tế ở các quốc gia lớn, tại thời điểm đầu 2020 hầu hết các quốc qua đã bước vào giai đoạn bắt đầu qua đỉnh. Ngoại trừ Trung Quốc đã có vẻ tạo đáy mặc dù các yếu tố nội tại chưa thực sự ổn định, các nước lớn như Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Pháp, Ý… hầu hết đã đều qua đỉnh của chu kỳ. Với việc ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 dẫn đến sự trì trệ ngày càng nghiêm trọng hơn, việc các nước bước vào suy thoái sâu hơn hoặc thậm chí tồi tệ hơn là bước vào khủng hoảng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các giai đoạn trong chu kỳ kinh tế

 

Phân bổ tài sản

Đối với việc phân bổ tài sản, thống kê trên thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1950 - nay cho thấy, đầu tư chứng khoán cho tỷ suất sinh lợi tốt trong pha hồi phục và pha hưng thịnh, tuy vậy lại có tỷ suất sinh lợi rất kém trong pha suy thoái và đặc biệt trong pha khủng hoảng. Trong khi đó trái phiếu là loại lại là tài sản có mức sinh lợi tốt trong pha suy thoái và khủng hoảng. Đặc biệt khi khủng hoảng, trái phiếu là sự lựa chọn hợp tốt nhất.

Tỷ suất sinh lợi các tài sản thống kê ở Mỹ từ 1950-nay

tỷ suất sinh lợi các tài sản thống kê ở Mỹ

 

Trong bối cảnh hiện tại, khi thị trường chứng khoán một phần ảnh hưởng bới chu kỳ kinh tế, mặt khác lại chịu ảnh hưởng bất ngờ từ Covid-19 khiến nguy cơ kinh tế Việt Nam có khả năng diễn biến tiêu cực. Triển vọng của thị trường chứng khoán vẫn là rất tiêu cực trong bức tranh chung về kinh tế, xã hội trong đại dịch. Trong bối cảnh đó, việc phân bổ bớt vào trái phiếu có thể là sự lựa chọn thích hợp trong lúc này. Sản phẩm trái phiếu linh hoạt của HSC giúp nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn để phân bổ tài sản, tận dụng tiền nhàn rỗi trong tài khoản một cách hiệu quả khi thị trường cổ phiếu không thuận lợi. Trái phiếu linh hoạt cung cấp cho nhà đầu tư các lựa chọn về mức độ thanh khoản (theo ngày/ tháng/ quý) và biểu suất lợi nhuận khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

Sản phẩm Trái phiếu linh hoạt hiện đã chính thức được bán online trên webite Bond.hsc.com.vn của HSC.

Trái phiếu linh hoạt là gì? HSC cung cấp các kỳ hạn trái phiếu linh hoạt nào

Lợi ích của trái phiếu linh hoạt

Các bước để lựa chọn trái phiếu linh hoạt

Bùi Văn Huy – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC