Làm thế nào để biết được cổ phiếu sau khi IPO đã được phép lưu ký?

Chia sẻ trên:    5631

Theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán, sau khi IPO thành công, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục để lưu ký và đưa cổ phiếu vào giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Nếu được chấp thuận lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), thông tin sẽ được cập nhật trên website của doanh nghiệp và của VSD http://www.vsd.vn/

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin cổ phiếu đã được phép lưu ký hay chưa bằng những cách sau:

Cách 1: Khách hàng theo dõi website của doanh nghiệp để nhận thông tin về ngày nhận lưu ký, sàn giao dịch và ngày bắt đầu giao dịch của cổ phiếu.

Cách 2: Khách hàng theo dõi thông tin trên website của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Khách hàng truy cập http://www.vsd.vn, nhập tên công ty hoặc mã cổ phiếu ở ô tìm kiếm. Thông tin về ngày nhận lưu ký, sàn giao dịch và ngày bắt đầu giao dịch của cổ phiếu (nếu có) sẽ được hiển thị chi tiết.

 

Tìm hiểu thông tin cổ phiếu đã được phép lưu ký hay chưa

Làm thế nào để biết được cổ phiếu sau khi IPO đã được phép lưu ký

giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan

 

Cách 3: Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến HSC qua hotline 1900636766 hoặc email online.cs@hsc.com.vn để được hỗ trơ.

>> Xem thêm: Hướng dẫn lưu ký cổ phiếu sau khi IPO