Tìm hiểu về việc lưu ký cổ phiếu sau khi IPO

Chia sẻ trên:    5047

Sau khi niêm yết, cổ đông có thể tiến hành u ký cổ phiếu.

Sau khi lưu ký, cổ phiếu của khách hàng sẽ ở dạng dữ liệu điện tử, khách hàng có thể kiểm tra số dư cổ phiếu trên tài khoản chứng khoán thông qua phần mềm giao dịch.

1. Lưu ký cổ phiếu sau khi IPO ở đâu?

Sau khi cổ phiếu được chấp thuận lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), khách hàng có thể làm thủ tục lưu ký cổ phiếu tại HSC. HSC sẽ nhận sổ cổ đông/ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của khách hàng và gửi về VSD. Nếu lưu ký thành công, VSD sẽ thu lại sổ cổ đông/ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và lưu trữ cổ phiếu của khách hàng dưới dạng dữ liệu điện tử.

Để theo dõi và đặt lệnh bán số cổ phiếu này, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản chứng khoán Online tại HSC.

Lưu ký cổ phiếu sau khi IPO

 

2. Hướng dẫn cách lưu ký cổ phiếu

Khách hàng mang các giấy tờ cần thiết đến trực tiếp Phòng giao dịch HSC để làm thủ tục lưu ký. Khách hàng xem địa chỉ PGD của HSC tại đây.

Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

 

3. Các bước lưu ký chứng khoán

Các bước để lưu ký chứng khoán tại HSC

Chi tiết thủ tục lưu ký cổ phiếu, khách hàng vui lòng xem tại đây

 

4. Thời gian cổ phiếu về tài khoản sau khi lưu ký

Sau khi hoàn tất thủ tục lưu ký cổ phiếu tại HSC, khách hàng sẽ được nhân viên lưu ký cập nhật thông tin về tình hình lưu ký cổ phiếu. Nếu lưu ký thành công, khách hàng sẽ nhận được thông báo bằng SMS được gửi đến SĐT đã đăng ký. Lúc này, khách hàng có thể kiểm tra số dư cổ phiếu trên tài khoản giao dịch online.

Thời gian thông thường để cổ phiếu về tài khoản sau khi lưu ký là từ 3-5 ngày làm việc.