Quyền lợi của nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của HSC

Chia sẻ trên:    19/02/2019 03:00 PM    1697

 

Quyền lợi của nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của HSC

 

Quyền lợi của nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của HSC

1. Được tham gia group tư Tư vấn đầu tư (group kín) trên Facebook

Nhà đầu tư được theo dõi livestream nhận định thị trường. Nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi để chuyên gia giải đáp ngay trong livestream và được tương tác với các nhà đầu tư khác trong nhóm. 

(*) Nhà đầu tư nhận được link group do HSC gửi qua email kích hoạt dịch vụ.

 

2. Được tham gia room chat tư vấn (room kín) trên Facebook

Nhà đầu tư được tham gia room chat tư vấn có chuyên gia hỗ trợ, được hỏi đáp và tương tác với các chuyên gia và các nhà đầu tư khác trong nhóm.

(*) Nhà đầu tư cần kết bạn Facebook với tài khoản admin nhóm tư vấn ở mục 1 để được mời vào room chat tư vấn.

 

3. Được truy cập kho Báo cáo phân tích dành cho nhà đầu tư cá nhân

Với 21 Báo cáo phân tích mới được cập nhật mỗi ngày, nhà đầu tư được cung cấp nguồn dữ liệu vô cùng quý giá để hỗ trợ quá trình phân tích & ra quyết định đầu tư.

(*) Nhà đầu tư được cấp quyền truy cập Báo cáo phân tích sau khi nhận được email kích hoạt dịch vụ.

 

4. Được cấp quyền sử dụng tool Tra cứu danh mục

Nhà đầu tư được sử dụng tool Tra cứu danh mục được thiết kế độc quyền bởi HSC. Với tool này, nhà đầu tư có thể tự tạo lập danh mục cá nhân nhanh chóng & thuận tiện.

(*) Nhà đầu tư được cấp quyền sử dụng tool sau khi nhận được email kích hoạt dịch vụ.

 

Để được hỗ trợ đăng ký dịch vụ tư vấn chứng khoán miễn phí tại HSC Online, nhà đầu tư vui lòng liên hệ: