ITD: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 11/13/2019

Chia sẻ trên:    14/11/2019 08:52 AM    242

ITD: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 11/13/2019

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt của mã cổ phiếu ITD như sau:

 

itd trả cổ tức bằng tiền mặt


Các bài viết liên quan