Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Sàn: HOSE

Ngành: Công nghệ Thông tin

Giá đóng cửa (T-1): 9.00

KLGD bình quân 25 phiên: 8,951.60

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 0.00

Định giá của CTCK khác : 0.00

Thời hạn nắm giữ : Đăng nhập để xem

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem BCPT mới nhất có cập nhật "ITD"
    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác