Các loại thuế và phí khi giao dịch trái phiếu

Chia sẻ trên:    14/02/2020 03:52 PM    11018

1. Thuế giao dịch

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân phải chịu các loại thuế sau:

a. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi nhận lãi trái phiếu: Số thuế TNCN được xác định bằng lãi trái phiếu mỗi lần trả nhân với thuế suất theo quy định. Thuế suất hiện tại được tính bằng 5% tính trên lãi trái phiếu

b. Thuế khi bán trái phiếu: 0.1% tính trên giá bán trái phiếu

Nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn, tiền gốc trái phiếu được không bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Lãi suất của các sản phẩm do HSC công bố tại bond.hsc.com.vn đều là lãi suất thực nhận của nhà đầu tư sau khi đã khấu trừ các loại thuế và phí.

 

2. Phí giao dịch

Các loại phí khi mua bán trái phiếu thường được quy định tùy thuộc vào công ty chứng khoán. Về cơ bản, phí giao dịch trái phiếu thường bao gồm các loại phí phổ biến sau:

a. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết: Giống với giao dịch cổ phiếu, khi mua bán trái phiếu trên sàn giao dịch, nhà đầu tư sẽ phải trả thêm phí giao dịch. Mức phí giao dịch trái phiếu tùy thuộc vào mỗi công ty chứng khoán, thông thường dao động từ 0.1% – 0.2% giá trị giao dịch.

b. Phí chuyển nhượng trái phiếu OTC: Với những trái phiếu doanh nghiệp OTC, để chuyển tên trái phiếu từ người bán sang người mua, người mua và người bán cần thông báo và làm thủ tục chuyển nhượng tại Đại lý chuyển nhượng trái phiếu là công ty chứng khoán. Phí chuyển nhượng sẽ do quy định và được thanh toán khi làm hồ sơ chuyển nhượng.

c. Phí môi giới: Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu mua/bán trái phiếu nhưng chưa tìm được người bán/mua đối ứng, công ty chứng khoán có thể cung cấp dịch vụ môi giới để giúp nhà đầu tư giao dịch trái phiếu thành công. Khi đó, công ty chứng khoán có thể thu 1 mức phí môi giới dựa trên giá trị giao dịch.

d. Phí lưu ký trái phiếu: Đối với trái phiếu niêm yết và đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư sẽ phải trả phí lưu ký cho Trung tâm lưu ký là 0,2 VND/trái phiếu/tháng.

Nhà đầu tư được miễn toàn bộ các loại phí đối với các sản phẩm trái phiếu mà nhà đầu tư mua bán trực tiếp với HSC.

Cách đặt lệnh mua trái phiếu

Bí quyết lựa chọn trái phiếu an toàn