Hướng dẫn đặt lệnh bán trái phiếu

Chia sẻ trên:    883

 

Chi tiết các bước hướng dẫn đặt lệnh bán trái phiếu tại HSC:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trái phiếu tại HSC theo đường link bond.hsc.com.vn, sau đó chọn tab Tài sản.

đặt lệnh bán

 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn trái phiếu muốn bán

Tại danh sách trái phiếu đang sở hữu, khách hàng click vào Trái phiếu cần bán.

lựa chọn trái phiếu muốn bán

 

Bước 3: Lựa chọn Bán để đặt bán trái phiếu theo kỳ hạn

đặt bán trái phiếu

 

Bước 4: Đặt lệnh bán trái phiếu

Khách hàng chọn ngày muốn bán và ấn Đặt bán.

*Lưu ý: Nhà đầu tư cần đăng ký trước ít nhất 2 ngày làm việc để có thể giao dịch.

đặt lệnh bán trái phiếu

 

Bước 5: Xác nhận thông tin lệnh bán và ký hợp đồng

Khách hàng xác nhận lại thông tin giao dịch sau đó nhấn Tiếp tục.

xác nhận thông tin lệnh bán

 

Bước 6: Khách hàng tích chọn “Tôi xác nhận đã đọc hiểu và đồng ý với điều khoản của hợp đồng” và nhấn Tiếp tục.

xác nhận đặt lệnh bán

 

Bước 7: Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại để hoàn tất.

Để hoàn tất quá trình đặt lệnh bán trái phiếu, khách hàng nhập chính xác mã OTP được gửi tới số điện thoại và nhấn Hoàn tất.

Trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn, nhấn Gửi lại OTP.

xác nhận OTP

Nhà đầu tư có thể tra cứu Sổ lệnh trái phiếu để xem lại lệnh bán đã đặt.

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem sổ lệnh và hủy lệnh mua bán trái phiếu