Xác nhận sở hữu trái phiếu

Chia sẻ trên:    2348

Sau khi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhận được xác nhận sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trong ngày.

xác nhận sở hữu trái phiếu


Đối với trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, trái phiếu được lưu ký tập trung khách hàng sẽ nhận được:

● Xác nhận quyền sở hữu từ HSC qua email

● Xác nhận số dư trái phiếu trên hệ thống

- Đối với trái phiếu doanh nghiệp OTC, ngoài các xác nhận trên, khách hàng sẽ nhận thêm xác nhận quyền sở hữu trái phiếu qua thư bảo đảm hoặc sales.

- Khi bán trái phiếu doanh nghiệp OTC, khách hàng cần bàn giao lại bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Để thuận tiện cho khách hàng, HSC cung cấp dịch vụ nhận gửi lại bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Khi đó, khách hàng sẽ nhận được bản sao y và giấy xác nhận HSC đã giữ bản gốc.

- Trường hợp vẫn muốn nhận bản gốc của Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, khách hàng vui lòng liên hệ SĐT +84-28 3823 3298 – nhấn phím 3 hoặc email support@hsc.com.vn để được hỗ trợ. Với trường hợp này, khi bán trái phiếu, khách hàng cần bàn giao lại cho HSC Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu gốc trước ngày giao dịch.