Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 16.08.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 16.08.2019    -   Úp Sọt

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

 • TTCK bất ngờ sụt mạnh cuối phiên dưới áp lực chốt lời rất mạnh. Tuy vậy, sự hoảng loạn là không lớn.
 • Thị trường CW đảo chiều đi xuống theo sau sự sụp gãy chung của CKCS. Tuy vậy, độ rộng vẫn nghiêng về các CW tăng điểm. Gía trị và khối lượng giao dịch tăng trưởng vượt bậc.
 • Giao dịch NN vẫn duy trì bán ròng trên thị trường. Tuy nhiên, CW VNM1901 có sự xoay trục mua ròng từ khối ngoại tham gia bắt đáy theo sự phục hồi của VNM
 • Các chứng quyền có trạng thái OTM sâu đang thu hút sự quan tâm của thị trường, đặt cược cao cho vị thế phục hồi của cổ phiếu (CVNM1901). Ngoài ra, CW CMBB1901 với trạng thái IV khá hấp dẫn đang thu hút khá tốt dòng tiền.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.7 Triệu

Tổng giá trị:

17.8 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.3 16.7 9.7 6.5 9.8 9.6 6.0
2 HPG 7.4 4.3 3.7 7.4 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.2 2.3 7.1 8.5 9.9 9.7 5.8
4 MWG 8.2 36.4 9.7 5.5 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.7 17.4 8.9 4.6 9.8 9.5 5.8
6 VNM 7.4 0.0 3.5 7.7 9.9 9.9 5.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

 • Trạng thái rủi ro của hầu hết CW đều tăng lên, đi cùng sự khởi sắc chung và quan tâm của thị trường.
 • Nhóm CW HPG với số ngáy đáo hạn ngắn và effective gearing tăng lên đang trở nên rủi ro hơn CHPG1901/3/4. 
 • Hầu hết các CW nằm trong vùng ít rủi ro đều thời hạn đáo hạn dài (6 tháng), trạng thái CW ITM/ATM và gearing tương đối thấp như CW CFPT1903 & CHPG1905.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

 • IV trung bình tăng mạnh (88%) thể hiện sự kỳ vọng tăng lên của lực cầu mới tham gia thị trường CW.
 • Nhóm CW MBB duy trì nhóm định giá và biến động kỳ vọng hợp lý dưới mức trung bình (88%) của thị trường.
 • Tuy nhiên, nhóm CW FPT đảo chiều tăng mạnh trạng thái IV, thể hiện cầu mua CW gia tăng mạnh mẽ dẫn theo biến động kỳ vọng  đi lên.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMBB1902

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

CMBB1902 HSC 6 3% -12.2% 0.62 4.16 6.7 56.35%
 • CW phục hồi tốt và chịu áp lực xả hàng đầu tiên. Thanh khoản không quá cao đang khá tích cực thể hiện áp lực xả hàng không quá lớn. Yếu tố thiếu chỉ là cầu chặn giá không mạnh
 • Thời gian đáo hạn còn dài, cho thấy CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
 • Biến động kỳ vọng (IV) vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức IV trung bình toàn thị trường (88%).
 • Ngoài ra, effective grearing thấp hơn trung bình cũng thể hiện rủi ro không cao nếu CKCS có nhịp giảm sâu.
 • Diễn biến CKCS chịu áp lực điều chỉnh giảm điểm đầu tiên.
 • Chiến lược giao dịch, quan sát, chỉ canh mua khi CW rơi mạnh về vùng hỗ trợ 3 điểm.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.1

Thời Gian Đáo Hạn

123

Biến Động (IV)

56.3%

Xu hướng kỹ thuật CW

Phục hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Phục hồi

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.8

3

3.8

4.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

 

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

21.05

22

22.8

23.3

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.