Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 24.06.2020

24/06/2020 175
2

DM Tiền lớn 23.06.2020

23/06/2020 310
3

DM Tiền lớn 22.06.2020

22/06/2020 178
4

DM Tiền lớn 19.06.2020

19/06/2020 265
5

DM Tiền lớn 18.06.2020

18/06/2020 120
6

DM Tiền lớn 17.06.2020

17/06/2020 103
7

DM Tiền lớn 16.06.2020

16/06/2020 108
8

DM Tiền lớn 15.06.2020

15/06/2020 91
9

DM Tiền lớn 12.06.2020

12/06/2020 184
10

DM Tiền lớn 11.06.2020

11/06/2020 110
11

DM Tiền lớn 10.06.2020

10/06/2020 214
12

DM Tiền lớn 09.06.2020

09/06/2020 175