Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

Danh mục Tiền lớn 31.08.2020

31/08/2020 711
2

DM Tiền lớn 28.08.2020

28/08/2020 340
3

DM Tiền lớn 27.08.2020

27/08/2020 317
4

DM Tiền lớn 26.08.2020

26/08/2020 968
5

DM Tiền lớn 25.08.2020

25/08/2020 275
6

DM Tiền lớn 24.08.2020

24/08/2020 263
7

DM Tiền lớn 21.08.2020

21/08/2020 316
8

DM Tiền lớn 20.08.2020

20/08/2020 251
9

DM Tiền lớn 19.08.2020

19/08/2020 278
10

DM Tiền lớn 18.08.2020

18/08/2020 217
11

DM Tiền lớn 17.08.2020

17/08/2020 303
12

DM Tiền lớn 14.08.2020

14/08/2020 348