Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 05.11.2019

05/11/2019 104
2

DM Tiền lớn 04.11.2019

04/11/2019 101
3

DM Tiền lớn 01.11.2019

01/11/2019 171
4

DM Tiền lớn 31.10.2019

31/10/2019 88
5

DM Tiền lớn 30.10.2019

30/10/2019 91
6

DM Tiền lớn 29.10.2019

29/10/2019 98
7

DM Tiền lớn 28.10.2019

28/10/2019 95
8

DM Tiền lớn 25.10.2019

25/10/2019 190
9

DM Tiền lớn 24.10.2019

24/10/2019 88
10

DM Tiền lớn 23.10.2019

23/10/2019 70
11

DM Tiền lớn 22.10.2019

22/10/2019 114
12

DM Tiền lớn 21.10.2019

21/10/2019 97