Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 18.10.2019

18/10/2019 104
2

DM Tiền lớn 17.10.2019

17/10/2019 128
3

DM Tiền lớn 16.10.2019

16/10/2019 120
4

DM Tiền lớn 15.10.2019

15/10/2019 112
5

DM Tiền lớn 14.10.2019

14/10/2019 124
6

DM Tiền lớn 11.10.2019

12/10/2019 156
7

DM Tiền lớn 10.10.2019

10/10/2019 114
8

DM Tiền lớn 09.10.2019

09/10/2019 108
9

DM Tiền lớn 08.10.2019

08/10/2019 125
10

DM Tiền lớn 07.10.2019

07/10/2019 108
11

DM Tiền lớn 04.10.2019

04/10/2019 145
12

DM Tiền lớn 03.10.2019

03/10/2019 114