Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 08.06.2020

08/06/2020 264
2

DM Tiền lớn 05.06.2020

05/06/2020 294
3

DM Tiền lớn 04.06.2020

04/06/2020 169
4

DM Tiền lớn 03.06.2020

04/06/2020 148
5

DM Tiền lớn 02.06.2020

02/06/2020 189
6

DM Tiền lớn 01.06.2020

01/06/2020 157
7

DM Tiền lớn 29.05.2020

29/05/2020 223
8

DM Tiền lớn 28.05.2020

28/05/2020 162
9

DM Tiền lớn 27.05.2020

27/05/2020 146
10

DM Tiền lớn 26.05.2020

26/05/2020 185
11

DM Tiền lớn 25.05.2020

25/05/2020 167
12

DM Tiền lớn 22.05.2020

22/05/2020 303