Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 13.08.2020

13/08/2020 368
2

DM Tiền lớn 12.08.2020

12/08/2020 243
3

DM Tiền lớn 11.08.2020

11/08/2020 217
4

DM Tiền lớn 10.08.2020

10/08/2020 250
5

DM Tiền lớn 07.08.2020

07/08/2020 320
6

DM Tiền lớn 06.08.2020

06/08/2020 237
7

DM Tiền lớn 05.08.2020

05/08/2020 253
8

DM Tiền lớn 04.08.2020

04/08/2020 317
9

DM Tiền lớn 03.08.2020

03/08/2020 282
10

DM Tiền lớn 31.07.2020

31/07/2020 289
11

DM Tiền lớn 30.07.2020

30/07/2020 216
12

DM Tiền lớn 29.07.2020

29/07/2020 258