Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 22.05.2020

22/05/2020 303
2

DM Tiền lớn 21.05.2020

21/05/2020 150
3

DM Tiền lớn 20.05.2020

20/05/2020 169
4

DM Tiền lớn 19.05.2020

19/05/2020 135
5

DM Tiền lớn 18.05.2020

18/05/2020 147
6

DM Tiền lớn 15.05.2020

15/05/2020 198
7

DM Tiền lớn 14.05.2020

14/05/2020 139
8

DM Tiền lớn 13.05.2020

13/05/2020 118
9

DM Tiền lớn 12.05.2020

12/05/2020 238
10

DM Tiền lớn 11.05.2020

11/05/2020 127
11

DM Tiền lớn 08.05.2020

08/05/2020 176
12

DM Tiền lớn 07.05.2020

07/05/2020 155