Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 28.07.2020

28/07/2020 257
2

DM Tiền lớn 27.07.2020

27/07/2020 157
3

DM Tiền lớn 24.07.2020

24/07/2020 180
4

DM Tiền lớn 23.07.2020

23/07/2020 280
5

DM Tiền lớn 22.07.2020

22/07/2020 196
6

DM Tiền lớn 21.07.2020

21/07/2020 208
7

DM Tiền lớn 20.07.2020

20/07/2020 1.309
8

DM Tiền lớn 17.07.2020

17/07/2020 289
9

DM Tiền lớn 16.07.2020

16/07/2020 231
10

DM Tiền lớn 15.07.2020

15/07/2020 260
11

DM Tiền lớn 14.07.2020

14/07/2020 227
12

DM Tiền lớn 13.07.2020

13/07/2020 217