Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 02.10.2019

02/10/2019 92
2

DM Tiền lớn 01.10.2019

01/10/2019 151
3

DM Tiền lớn 30.09.2019

30/09/2019 103
4

DM Tiền lớn 27.09.2019

27/09/2019 148
5

DM Tiền lớn 26.09.2019

26/09/2019 173
6

DM Tiền lớn 25.09.2019

25/09/2019 125
7

DM Tiền lớn 24.09.2019

24/09/2019 153
8

DM Tiền lớn 23.09.2019

23/09/2019 117
9

DM Tiền lớn 20.09.2019

20/09/2019 153
10

DM Tiền lớn 19.09.2019

19/09/2019 121
11

DM Tiền lớn 18.09.2019

18/09/2019 134
12

DM Tiền lớn 17.09.2019

17/09/2019 134