Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 31.08.2020

31/08/2020 965
2

DM Small Cap 28.08.2020

28/08/2020 639
3

DM Small Cap 27.08.2020

27/08/2020 690
4

DM Small Cap 26.08.2020

26/08/2020 531
5

DM Small Cap 25.08.2020

25/08/2020 934
6

DM Small Cap 24.08.2020

24/08/2020 854
7

DM Small Cap 21.08.2020

21/08/2020 612
8

DM Small Cap 20.08.2020

20/08/2020 526
9

DM Small Cap 19.08.2020

19/08/2020 701
10

DM Small Cap 18.08.2020

18/08/2020 589
11

DM Small Cap 17.08.2020

17/08/2020 601
12

DM Small Cap 14.08.2020

14/08/2020 619