Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 13.05.2020

13/05/2020 90
2

DM Small Cap 12.05.2020

12/05/2020 99
3

DM Small Cap 11.05.2020

11/05/2020 69
4

DM Small Cap 08.05.2020

08/05/2020 157
5

DM Small Cap 07.05.2020

07/05/2020 101
6

DM Small Cap 06.05.2020

06/05/2020 50
7

DM Small Cap 05.05.2020

05/05/2020 65
8

DM Small Cap 04.05.2020

04/05/2020 72
9

DM Small Cap 29.04.2020

29/04/2020 156
10

DM Small Cap 28.04.2020

28/04/2020 109
11

DM Small Cap 27.04.2020

27/04/2020 121
12

DM Small Cap 24.04.2020

24/04/2020 305