Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 28.07.2020

28/07/2020 173
2

DM Small Cap 27.07.2020

27/07/2020 171
3

DM Small Cap 24.07.2020

24/07/2020 203
4

DM Small Cap 23.07.2020

23/07/2020 115
5

DM Small Cap 22.07.2020

22/07/2020 124
6

DM Small Cap 21.07.2020

21/07/2020 333
7

DM Small Cap 20.07.2020

20/07/2020 194
8

DM Small Cap 17.07.2020

17/07/2020 272
9

DM Small Cap 16.07.2020

16/07/2020 148
10

DM Small Cap 15.07.2020

15/07/2020 203
11

DM Small Cap 14.07.2020

14/07/2020 149
12

DM Small Cap 13.07.2020

13/07/2020 263