Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 28.07.2020

28/07/2020 530
2

DM Small Cap 27.07.2020

27/07/2020 488
3

DM Small Cap 24.07.2020

24/07/2020 513
4

DM Small Cap 23.07.2020

23/07/2020 429
5

DM Small Cap 22.07.2020

22/07/2020 456
6

DM Small Cap 21.07.2020

21/07/2020 674
7

DM Small Cap 20.07.2020

20/07/2020 534
8

DM Small Cap 17.07.2020

17/07/2020 619
9

DM Small Cap 16.07.2020

16/07/2020 472
10

DM Small Cap 15.07.2020

15/07/2020 544
11

DM Small Cap 14.07.2020

14/07/2020 490
12

DM Small Cap 13.07.2020

13/07/2020 588