Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 07.04.2020

07/04/2020 176
2

DM Small Cap 06.04.2020

06/04/2020 73
3

DM Small Cap 03.04.2020

03/04/2020 181
4

DM Small Cap 01.04.2020

01/04/2020 76
5

DM Small Cap 31.03.2020

31/03/2020 78
6

DM Small Cap 30.03.2020

30/03/2020 268
7

DM Small Cap 27.03.2020

29/03/2020 88
8

DM Small Cap 26.03.2020

26/03/2020 67
9

DM Small Cap 25.03.2020

25/03/2020 94
10

DM Small Cap 24.03.2020

24/03/2020 78
11

DM Small Cap 23.03.2020

23/03/2020 72
12

DM Small Cap 20.03.2020

20/03/2020 74