Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 13.08.2020

13/08/2020 313
2

DM Small Cap 12.08.2020

12/08/2020 347
3

DM Small Cap 11.08.2020

11/08/2020 257
4

DM Small Cap 10.08.2020

10/08/2020 308
5

DM Small Cap 07.08.2020

07/08/2020 237
6

DM Small Cap 06.08.2020

06/08/2020 159
7

DM Small Cap 05.08.2020

05/08/2020 143
8

DM Small Cap 04.08.2020

04/08/2020 163
9

DM Small Cap 03.08.2020

03/08/2020 243
10

DM Small Cap 31.07.2020

31/07/2020 338
11

DM Small Cap 30.07.2020

30/07/2020 398
12

DM Small Cap 29.07.2020

29/07/2020 188