Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 23.04.2020

23/04/2020 108
2

DM Small Cap 22.04.2020

22/04/2020 100
3

DM Small Cap 21.04.2020

21/04/2020 65
4

DM Small Cap 20.04.2020

20/04/2020 85
5

DM Small Cap 17.04.2020

17/04/2020 164
6

DM Small Cap 16.04.2020

16/04/2020 68
7

DM Small Cap 15.04.2020

15/04/2020 114
8

DM Small Cap 14.04.2020

14/04/2020 94
9

DM Small Cap 13.04.2020

13/04/2020 86
10

DM Small Cap 10.04.2020

10/04/2020 171
11

DM Small Cap 09.04.2020

09/04/2020 79
12

DM Small Cap 08.04.2020

08/04/2020 133