Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Sàn: HOSE

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá đóng cửa (T-1): 9.90

KLGD bình quân 25 phiên: 4,318,820.00

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 30.39

Định giá của CTCK khác : 19,038.27

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

Triển vọng tích cực trong năm 2019 của CRE sẽ đến chủ yếu từ tăng trưởng mảng môi giới và đặc biệt là đầu tư thứ cấp: + Thị trường BĐS nhìn chung trong năm 2019 vẫn sẽ sôi động, đặc...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường