Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Sàn: HOSE

Ngành: Ngân hàng

Giá đóng cửa (T-1): 18.90

KLGD bình quân 25 phiên: 12,728,000.00

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 29.00

Định giá của CTCK khác : 27,519.23

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

Triển vọng doanh nghiệp: - MBB có nhiều yếu tố cơ bản để tăng trưởng đều đặn 20-30% trong năm 2018-2020: + Tăng trưởng tín dụng nằm trong top đầu (năm 2016 đạt 24%, 2017 đạt 19%, và 6 tháng 2018 là...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem nhận định thị trường mới nhất có cập nhật "MBB"
Sản phẩm
Thời gian
Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

19/09/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

16/09/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

15/09/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

14/09/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

13/09/2022

    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác