Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục

Chia sẻ trên:    81642

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là việc thực hiện xong thoả thuận giữa bên mua và bên bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Để biết thêm chi tiết về nguyên tắc khớp lệnh, nhà đầu tư xem bài viết: Cách khớp lệnh chứng khoán.

 

I. Các loại khớp lệnh

Có hai loại khớp lệnh là khớp lệnh định kỳkhớp lệnh liên tục.

 

1. Khớp lệnh định kỳ là gì?

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Giá khớp lệnh là mức giá được xác định từ kết quả khớp lệnh của Trung tâm giao dịch chứng khoán, thoả mãn được nhu cầu của người mua và người bán và áp dụng cho tất cả các lệnh được thực hiện. Giá khớp lệnh được xác định trên nguyên tắc:

-  Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;

- Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điểm i thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;

- Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả mãn điểm ii thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

Nếu bên mua hoặc bên bán có cùng điều kiện thì việc khớp lệnh được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Ưu tiên về giá

2. Ưu tiên về thời gian

 

a. Ưu điểm của phương thức khớp lệnh định kỳ

- Khớp lệnh định kỳ là phương pháp thích hợp để tìm ra mức giá cân bằng, vì nó cho phép xác định được giá chứng khoán sau khi đã tập hợp các lệnh mua và các lệnh bán được đặt trong một khoảng thời gian xác định.

- Hạn chế được sự biến động giá quá mức nảy sinh từ những lệnh giao dịch có giá giao dịch bất thường, tạo sự ổn định giá cần thiết trên thị trường.

- Phù hợp với những thị trường còn nhỏ, khối lượng giao dịch còn ít, nó cho phép tiết kiệm chi phí giao dịch.

 

b. Hạn chế của phương thức khớp lệnh định kỳ

- Không phản ánh được các thông tin thị trường tức thời vào trong giá chứng khoán.

- Khối lượng chứng khoán được giao dịch bị hạn chế ở một mức độ nhất định, không thích hợp cho việc đẩy mạnh tính thanh khoản của thị trường

 

2. Khớp lệnh liên tục là gì?

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Nếu thoả mãn về giá thì lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ thoả mãn với lệnh bán có mức giá thấp nhất đang chờ sẵn. Mức giá thực hiện được là mức giá được nhập vào hệ thống trước.

 

a. Ưu điểm của phương thức khớp lệnh liên tục

- Làm cho giá cả phản ánh được tức thời thông tin trên thị trường. Phương thức này cung cấp liên tục mức giá của chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể phản ứng nhanh nhạy hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư trước sự biến động của thị trường.

- Cho phép việc thực hiện giao dịch với tốc độ nhanh và xử lý được khối lượng giao dịch lớn trong một phiên giao dịch, phù hợp với những thị trường quy mô, khối lượng giao dịch lớn và có nhiều lệnh giao dịch.

 

b. Hạn chế của phương thức khớp lệnh liên tục

- Hạn chế chủ yếu của phương thức khớp lệnh này là có thể tạo ra sự dao động giá cả tương đối lớn trong phiên giao dịch, thị trường dễ bị tác động bởi những giao dịch có khối lượng lớn.

 

Kết luận

Mỗi phương thức khớp lệnh nêu trên có những ưu điểm riêng, đồng thời có những hạn chế nhất định. Do đó, nhiều Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới thường kết hợp sử dụng cả hai phương thức khớp lệnh: khớp lệnh định kỳ thường được sử dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa, còn khớp lệnh liên tục được sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của phiên giao dịch.

>> Xem thêm: Cách đầu tư chứng khoán hiệu quả

Bạn đang tìm hiểu kiến thức để đầu tư vào cổ phiếu? HSC Online đã tổng hợp tất cả những thứ bạn cần để có thể tham gia đầu tư. Truy cập Đầu tư chứng khoán để được chúng tôi hướng dẫn.