Làm sao để mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp?

Chia sẻ trên:    13263

Ở các bài viết trước, chúng ta đã làm quen với khái niệm chứng quyền có bảo đảm là gì, tìm hiểu đặc điểm của chứng quyền cũng như cách thức hoạt động của sản phẩm này tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết hôm nay, HSC xin chia sẻ đến nhà đầu tư các bước để mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp.

 

Các bước để mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp 

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm trên thị trường sơ cấp, tức là đăng ký mua vào thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị trường ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Để mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp, nhà đầu tư cần làm theo các bước sau:

 

cách mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp

 

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin về đợt phát hành trên các phương tiện đại chúng, hoặc đến công ty chứng khoán phát hành chứng quyền có bảo đảm để được hướng dẫn trực tiếp.

Bước 2: Đăng ký mua chứng quyền

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm và làm theo hướng dẫn của Công ty chứng khoán để hoàn thiện Hồ sơ đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm.

Bước 3: Thanh toán tiền mua chứng quyền có bảo đảm

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng quyền bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền qua ngân hàng.

Bước 4: Công ty chứng khoán thông báo kết quả đăng ký thành công cho khách hàng

Sau khi kết thúc đợt phát hành, công ty chứng khoán sẽ thông báo về kết quả của đợt phát hành tới nhà đầu tư thông qua email/SMS.

Bước 5: Công ty chứng khoán hoàn tất phân phối

Công ty chứng khoán tiến hành các thủ tục để thực hiện đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký chứng quyền vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất lưu ký, chứng quyền được chính thức giao dịch trên sàn niêm yết.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đầu tư chứng quyền từ A đến Z