Phân tích đa khung thời gian và ý nghĩa của các khung đồ thị

Chia sẻ trên:    16910

Đa khung thời gian là gì? Tại sao cần phải giao dịch đa khung thời gian?

Phân tích đa khung thời gian nghĩa là chúng ta sẽ nhìn đồ thị giá với nhiều khung thời gian đồ thị. Tuy nhiên, việc quan sát này cần được nhìn theo trình tự chứ không cùng một lúc như nhiều người vẫn nghĩ.

Việc phân tích đa khung thời gian giúp chúng ta có một cái nhìn tổng thể đến chi tiết trước khi đưa ra quyết định giao dịch, đồng thời cũng tránh bị nhiễu khi vào vị thế, đây là điều chúng ta vẫn thường hay mắc phải.

 

Lựa chọn các khung thời gian nào là hợp lý?

Việc lựa chọn bộ thời gian nào tùy thuộc vào phong cách giao dịch của nhà đầu tư là gì? Có những nhà đầu tư theo trường phái Trend Following hay Swing, Day Trading. Những phong cách giao dịch này sẽ có những khung thời gian khác nhau để giao dịch. Ba khung thời gian là con số hợp lý để chúng ta phân tích và quan sát. Có một nguyên tắc chung là khi chọn 3 khung thời gian, chúng ta nên lấy bội số chung. Chẳng hạn:

Đối với chiến lược Trend Following: ba khung thời gian được ưu tiên là Weekly, Daily và 1h; khung thời gian Weekly cách 5 lần so với khung Daily và khung Daily gấp 5 lần với khung 1h.

Đối với chiến lược Swing Trading: ba khung thời gian được ưu tiên là 4h, 1h và 15 phút – bộ ba khung đồ thị này có bội số là 4.

Đối với chiến lược Day Trading: ba khung thời gian được ưu tiên là 45 phút, 15 phút và 5 phút – bộ ba khung đồ thị này có bội số là 3.

 

Ý nghĩa của các khung đồ thị

a. Khung đồ thị cao – cái nhìn tổng thể, xác định xu hướng: nhiệm vụ chính khi chúng ta quan sát khung đồ thị này là xác định xu hướng chung của thị trường, nó cho chúng ta biết bức tranh lớn của thị trường đang vận động và các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng nhất.

 

Ý nghĩa của khung đồ thị cao

 

b. Khung đồ thị trung gian xác định cơ hội: Nhiệm vụ chính của khung đồ thị này là xem xét sự phản ứng của giá với các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng như đã được xác định. Đây cũng chính là lúc chúng ta xác định xem có cơ hội vào được vị thế hay không.

 

Ý nghĩa của khung đồ thị trung gian

c. Khung đồ thị thấp xác định điểm vào: Đây là khung đồ tị giúp chúng ta tìm được điểm vào vị thế tối ưu nhất và thiếp lập quản trị giao dịch (mục tiêu, cắt lỗ). Vị trí vào lệnh tốt giúp chúng ta có được lợi thế.


Ý nghĩa của khung đồ thị thấp

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC