Tạo lập thị trường đã hiệu quả từ góc nhìn ETF

Chia sẻ trên:    3219

Phân tích yếu tố hiệu quả trong tạo lập thị trường từ góc nhìn ETF

Trước hết, tạo lập thị trường hiệu quả là gì? Ai có nhiệm vụ tạo lập thị trường? Một thị trường được tạo lập hiệu quả khi thanh khoản các cổ phiếu trên thị trường đó đạt mức cao, biên độ chênh lệch giá mua và bán trong ngày nhỏ, tạo cơ hội mua bán dễ dàng cho nhà đầu tư. Ở các thị trường chứng khoán đã phát triển, hầu hết các mã cổ phiếu đều có nhà tạo lập thị trường riêng (market maker) nhằm tạo thanh khoản cho cổ phiếu. Sàn NASDAQ (Mỹ) và FTSE (Anh), quy định mỗi mã cổ phiếu phải có ít nhất 2 market maker để thực hiện mua bán, tạo thanh khoản. Tại Việt Nam, năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX được ký hợp đồng với market maker là các công ty chứng khoán để tao thanh khoản cho cổ phiếu của công ty mình. Như vậy, về cơ bản, đứng trên góc độ mua bán cổ phiếu, tạo lâp thị trường hiệu quả là tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường.

Đối với các quỹ đầu tư chỉ số ETF, tạo lập thị trường hiệu quả có nghĩa là giá giao dịch cổ phiếu quỹ trên thị trường bằng hoặc chênh lệch không nhiều so với NAV (giá trị tài sản ròng) của quỹ đó. Bài viết này sẽ so sánh giá cổ phiếu và NAV của 2 quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại là quỹ ngoại Vaneck Vectors Vietnam ETF V.N.M. và quỹ nội ETF VFMVN30.

Tính đến 18/2/2019, quỹ V.N.M hiện đang đầu tư vào một danh mục gồm 26 chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Được niêm yết trên sàn NYSE từ năm 2009, V.N.M là cổ phiếu quỹ ETF có thanh khoản tốt với % Premium/discount tiệm cận quanh mốc 0%.

Với quỹ đầu tư ETF nội VFMVN30, giá trị premium/discount lớn hơn, do được giao dịch trên sàn HOSE nên thanh khoản kém hơn so với V.N.M. trên sàn NYSE. Tuy vậy, giá trị chênh lệch giữa NAV và giá cổ phiếu đã được thu hẹp đáng kể từ khi quỹ này niêm yết năm 2014.

 

TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG ĐÃ HIỆU QUẢ TỪ GÓC NHÌN ETF

Premium/Discount của cổ phiếu quỹ VFMVN30 đã dần được thu hẹp

 

Có thể nói rằng, từ góc nhìn ETF, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thật sự đạt được hiệu quả cao do thanh khoản chưa lớn. Tuy vậy, sự cải thiện rõ rệt về chênh lệnh giá cổ phiếu quỹ và NAV cho thấy xu hướng cải thiện thanh khoản trong tương lai gần, khi có thể các quỹ ETF nội xuất hiện, thu hút sự quan tâm của không chỉ nhà đầu tư tổ chức, mà còn cả nhà đầu tư cá nhân cho chiến lược nắm giữ lâu dài.

>> Xem thêm: ETF có phải là xu hướng tương lai trên TTCK Việt Nam?