Xử lý tài khoản "căng" margin khi thị trường sụt giảm?

Việc sử dụng margin có thể gây tác dụng ngược khi điều kiện thị trường không thuận lợi như kỳ vọng. Do đó, chiến lược xử lý tình trạng “căng” margin khi thị trường sụt giảm sẽ quyết sinh sự tồn tại của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Làm sao để tránh bị Force-sell

Force-sell là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý gì để không bị force-sell? Forcesell là trạng thái tài khoản giao dịch của nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ ký quỹ tối thiểu theo yêu cầu của CTCK.

Giao dịch ký quỹ với tỷ lệ nợ phù hợp với điều kiện thị trường

Cho vay ký quỹ hiện chỉ có ở sản phẩm cổ phiếu & ETFs và cả hai sản phẩm này vẫn chỉ có chiều mua lên. Do đó, sử dụng nợ vay phải cẩn trọng, xác định được đúng thời điểm thị trường thuận lợi.

Đề phòng rủi ro mất thanh khoản khi giao dịch ký quỹ

Tình trạng mất thanh khoản là gì? Tìm hiểu cách hiệu quả nhất để phòng và tránh rủi ro mất thanh khoản khi giao dịch ký quỹ trong bài viết sau đây.

Lợi ích và rủi ro khi giao dịch ký quỹ

Bài viết sau sẽ giúp nhà đầu tư tự cân đối giữa lợi ích, rủi ro và từ đó lựa chọn có nên sử dụng ký quỹ trong giao dịch cổ phiếu.

Cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ tại HSC

Nguyên tắc kỹ quỹ tại HSC là gì? Cùng tìm hiểu các khái niệm về: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, hạn mức tín dụng và tỷ lệ margin ratio trước khi đặt lệnh giao dịch ký quỹ tại HSC