Chiến lược đầu tư chứng quyền: Lựa chọn chứng quyền mua (Phần 1)

Chia sẻ trên:    18117

Khi đầu tư chứng quyền, nhà đầu tư cần lưu ý 2 điều là kiểm soát rủi rochiến lược linh hoạt để chống lại những biến động tiêu cực ngắn hạn. Đẻ có thể đầu tư chứng quyền bài bản và thu lời hiệu quả nhất, bạn hãy lựa chọn cho mình chiến lược đầu tư chứng quyền phù hợp với series bài viết giới thiệu về các chiến lược đầu tư chứng quyền của chúng tôi.

Chiến lược đầu tiên mà HSC Online giới thiệu đến bạn là chiến lược: Lựa chọn chứng quyền mua

 

1. Lựa chọn chứng quyền mua

Phần lớn các nhà đầu tư sử dụng lệnh Covered Warrant khá đơn giản, dựa vào những chuyển động của một tài sản cơ bản.

Nếu bạn đang lạc quan về cổ phiếu A, bạn có thể mua chứng quyền mua A. Hoặc nếu cổ phiếu công ty B đang giảm giá, bạn có thể mua một chứng quyền bán. Các giao dịch đơn giản này là nền tảng cơ bản cho nhiều danh mục hoạt động.

Ngay cả với chiến lược đơn giản này, để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của bạn, điều quan trọng là phải lựa chọn một chứng quyền phù hợp nhất trong các chứng quyền được phát hành.

Một sai lầm phổ biến là để các nhà đầu tư lựa chọn lệnh bảo hành có giá thấp với Effective Gearing cao. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn khi lợi nhuận mang về có thể cao trong những điều kiện thích hợp - nhưng chúng thường có nguy cơ rất cao bạn sẽ phải đáo hạn chứng quyền với giá trị bằng 0 và phải chịu chấp nhận mất phí mua quyền. Cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng tiềm năng luôn là yếu tố cần đặt lên hàng đầu.

 

2. Tính toán Effective Gearing

Effective Gearing còn gọi là độ đàn hồi giá của quyền chọn. Tương tự như delta, đo độ nhạy của giá trị lý thuyết của một quyền chọn với sự thay đổi giá của tài sản cơ bản.

Công thức:

Effective gearing = Delta × Gearing

Trong đó:

Delta = Mức độ thay đổi giá chứng quyền / Mức độ thay đổi giá chứng khoán cơ sở

Gearing = Giá chứng khoán cơ sở ÷ (Giá của chứng quyền × Tỷ lệ chuyển đổi)

 

3. Hiệu quả thực tiễn - chứng quyền mua 

a. Trạng thái có lời (In the Money)

Cho chứng quyền mua A, khi giá thị trường của chứng khoán cơ hơn cao giá thực hiện. Giả thiết chứng quyền này đang ở trạng thái có lời và Effective Gearing là 7. Điều này có nghĩa là nếu chỉ số chung của thị trường tăng 1% sẽ tạo ra mức tăng giá 7% cho quyền chọn mua hiện tại và ngược lại khi chỉ số chung của thị trường giảm (khi tất cả các yếu tố khác không đổi).

 

b. Trạng thái lỗ (Out of the Money)

Cho chứng quyền mua B, khi giá thị trường của chứng khoán cơ sở thấp hơn giá thực hiện. Lúc này chứng quyền sẽ không có giá trị nội tại. Những chứng quyền này sẽ có 1 mức giá chứng quyền thấp hơn và Effective Gearing cao hơn. Điều này tạo ra sức hấp dẫn “thú vị” cho các nhà đầu tư khi chúng ta có thể bỏ ra chi phí vốn thấp hơn với một mức lời cao hơn nhiều lần.

Giả thiết chứng quyền này có Effective gearing là 10. Điều này có nghĩa là nếu chỉ số chung của thị trường tăng 1% sẽ tạo ra mức tăng giá 10% cho quyền chọn mua hiện tại và ngược lại khi chỉ số chung của thị trường giảm (khi tất cả các yếu tố khác không đổi).

Ở đây, nếu làm phép so sánh giữa 2 chứng quyền A & B, trong cùng 1 điều kiện tăng của thị trường chung. Thì chứng quyền B, đang cho thấy sự yếu thế khi đang ở vào trạng thái lỗ thì 1 mức tăng điểm chung của thị trường không có ý nghĩa sẽ thay đổi trạng thái quyền chọn. Nhưng với chứng quyền A, mức tăng điểm này đã giúp nâng giá trị của chứng quyền lên nhiều lần hơn và nhà đầu tư sẽ có 1 mức lợi nhuận cao hơn cũng như rủi ro thiệt hại khi giá chứng quyền bảo đảm giảm là ít hơn.

Từ đây, chúng ta sẽ có những chiến lược giao dịch thật sự phù hợp trong giao dịch chứng quyền.

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

Chiến lược đầu tư chứng quyền: Xây dựng vị thế, vị thế dài hạn và Rút tiền mặt (Phần 2)

Chiến lược đầu tư chứng quyền: Đa dạng hóa và Long short inestment (Phần 3)