Xem sổ lệnh và hủy lệnh mua bán trái phiếu

Hướng dẫn các bước để xem sổ lệnh và hủy lệnh mua/ bán trái phiếu trên hệ thống giao dịch bond.hsc.com.vn với thao tác đơn giản, nhanh chóng.

Xác nhận sở hữu trái phiếu

Sau khi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhận được xác nhận sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (trái phiếu niêm yết, trái phiếu OTC) trong ngày.

Hướng dẫn tra soát chuyển tiền vào Tài khoản trái phiếu tại HSC

Hướng dẫn tra soát chuyển tiền từ Tài khoản ngân hàng vào Tài khoản trái phiếu tại HSC đối với khách hàng Online/ khách hàng có nhân viên môi giới. Click vào đây để tìm hiểu thủ tục cần thiết khi tra soát.

Hướng dẫn đặt lệnh bán trái phiếu

Hướng dẫn nhà đầu tư các bước đặt lệnh bán trái phiếu trực tuyến trên hệ thống giao dịch bond.hsc.com.vn với thao tác đơn giản, nhanh chóng.

Hướng dẫn đặt lệnh mua trái phiếu

Hướng dẫn nhà đầu tư các bước đặt lệnh mua trái phiếu trực tuyến trên hệ thống giao dịch bond.hsc.com.vn với thao tác đơn giản, nhanh chóng.

Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu phần mềm giao dịch trái phiếu

Hướng dẫn nhà đầu tư cách đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên hệ thống giao dịch trái phiếu bond.hsc.com.vn với thao tác đơn giản, nhanh chóng.