Các kỳ hạn trái phiếu linh hoạt tại HSC

Chia sẻ trên:    4309

Trái phiếu linh hoạt được tạo ra bởi 2 cấu phần:

1. Trái phiếu: Khách hàng mua trái phiếu từ HSC và

2. Kỳ hạn linh hoạt: Khách hàng có quyền (không bắt buộc) lựa chọn kỳ hạn linh hoạt đi kèm.

HSC cung cấp các kỳ hạn khác nhau để khách hàng có nhiều lựa chọn về mức độ thanh khoản và biểu tỷ suất lợi nhuận. Tùy từng trái phiếu mà một số hoặc toàn bộ các kỳ hạn sẽ được áp dụng. Cùng tìm hiểu các kỳ hạn trái phiếu linh hoạt hiện có tại HSC.  

trái phiếu linh hoạt

1. Trái phiếu linh hoạt kỳ hạn 1 ngày

HSC cam kết hỗ trợ khách hàng bán trái phiếu thành công nếu khách hàng có nhu cầu bán trái phiếu vào bất kỳ ngày làm việc nào.

*Lưu ý: Nếu có nhu cầu bán trái phiếu tại ngày T, khách hàng vui lòng đăng ký bán theo gói Active qua hệ thống bond.hsc.com.vn trước 16 giờ của ngày T-2.

Loại sản phẩm

Trái phiếu linh hoạt kỳ hạn 1 ngày

Lãi suất

Cao hơn lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng

Thanh khoản

Tính thanh khoản cao

Phương án rút vốn khi cần

Có thể rút vốn bất cứ lúc nào

Phù hợp với khách hàng

Cần tiền linh hoạt bất cứ thời điểm nào

Thời hạn

1 năm – có thể gia hạn sau khi hết hạn

 

2. Trái phiếu linh hoạt kỳ hạn 1 tháng

HSC cam kết môi giới thành công vào các thời điểm tròn tháng kể từ ngày mua trái phiếu linh hoạt. 

*Lưu ý: Nếu có nhu cầu bán trái phiếu tại ngày T, khách hàng vui lòng đăng ký bán theo gói Active qua hệ thống bond.hsc.com.vn trước 16 giờ của ngày T-2.

Loại sản phẩm

Trái phiếu linh hoạt kỳ hạn 1 tháng

Lãi suất

Cao hơn lãi suất tiền gửi 1 tháng của ngân hàng

Thanh khoản

Tính thanh khoản trung bình

Phương án rút vốn khi cần

Có thể bán trái phiếu vào ngày tròn tháng theo cam kết của kỳ hạn 1 tháng

Phù hợp với khách hàng

Đầu tư lãi suất cố định ngắn hạn trong khi chờ làm việc khác

Thời hạn

1 năm – có thể gia hạn sau khi hết hạn

 

3. Trái phiếu linh hoạt kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm

HSC cam kết môi giới thành công vào các thời điểm tròn 3 tháng, tròn 6 tháng, tròn 1 năm kể từ ngày mua trái phiếu linh hoạt. 

*Lưu ý: Nếu có nhu cầu bán trái phiếu tại ngày T, khách hàng vui lòng đăng ký bán theo gói Active qua hệ thống bond.hsc.com.vn trước 16 giờ của ngày T-2.

Loại sản phẩm

Trái phiếu linh hoạt kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm

Lãi suất

Cao hơn lãi suất tiền gửi 3 tháng, 6 tháng, 1 năm của ngân hàng

Thanh khoản

Tính thanh khoản trung bình

Phương án rút vốn khi cần

Có thể bán trái phiếu vào ngày tròn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm theo cam kết của kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tương ứng

Phù hợp với khách hàng

Đầu tư lãi suất cố định ngắn hạn trong khi chờ làm việc khác

Thời hạn

1 năm – có thể gia hạn sau khi hết hạn

 

*Các kỳ hạn của trái phiếu linh hoạt đều có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày mua và có thể gia hạn sau khi đã hết hạn.

Lợi ích của trái phiếu linh hoạt

Tại sao lãi suất của HSC lại thấp hơn các công ty chứng khoán khác