Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 10.07.2020

10/07/2020 533
2

DM Small Cap 09.07.2020

09/07/2020 406
3

DM Small Cap 08.07.2020

08/07/2020 422
4

DM Small Cap 07.07.2020

07/07/2020 428
5

DM Small Cap 06.07.2020

06/07/2020 446
6

DM Small Cap 03.07.2020

03/07/2020 427
7

DM Small Cap 02.07.2020

02/07/2020 515
8

DM Small Cap 01.07.2020

01/07/2020 406
9

DM Small Cap 30.06.2020

30/06/2020 406
10

DM Small Cap 29.06.2020

29/06/2020 478
11

DM Small Cap 26.06.2020

26/06/2020 459
12

DM Small Cap 25.06.2020

25/06/2020 433