Sơ lược về đầu tư theo thu nhập cố định

Chia sẻ trên:    13912

Đầu tư theo thu nhập cố định là gì?

Thu nhập cố định từ việc đầu tư cổ phiếu chính là cổ tức bằng tiền mà nhà đầu tư nhận được khi nắm giữ cổ phiếu. Khi nhà đầu tư xác định mua cổ phiếu để nhận nguồn thu nhập cố định, thông thường họ sẽ chọn các doanh nghiệp có mức trả cổ tức cao để đầu tư. Về nguyên tắc tại thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp thường công bố mức cổ tức từ đầu năm (trong hội nghị đại hội cổ đông thường niên) nên việc lựa chọn ra các doanh nghiệp có mức cổ tức cao trên giá cổ phiếu cũng không phải quá khó khăn; tuy nhiên, cần chú ý rằng, cổ tức chỉ là 1 phần của thu nhập, nguồn thu nhập thứ 2 đến từ biến động giá cổ phiếu.

Ví dụ: Nếu lợi nhuận từ cổ tức mang lại là 7%, nhưng giá cổ phiếu lại giảm 7% trong năm thì việc nắm giữ cổ phiếu về cơ bản không mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

 

đầu tư theo thu nhập cố định là gì

 

Do đó, khi lựa chọn các công ty và xác định nắm giữ để nhận cổ tức cần phải chú ý đến các vấn đề sau về chất lượng doanh nghiệp:

• Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng không tăng trưởng âm, như vậy EPS không đổi hoặc tăng lên, với kỳ vọng PE không đổi thì giá cổ phiếu sẽ ít nhất giảm.

Lượng tiền mặt của doanh nghiệp (bao gồm tiền, tương đương tiền, và trong đa phần các trường hợp là gồm cả phần đầu tư tài chính ngắn hạn – tiền gửi ngân hàng > 3 tháng) phải đủ để trả cổ tức cho nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là, doanh nghiệp không phải đi vay ngoài để trả cổ tức.

Có tỷ lệ trả cổ tức < 100% (tỷ lệ trả cổ tức = số tiền trả cổ tức / LNST năm trả cổ tức); tức là doanh nghiệp dùng nguồn lợi nhuận của năm đó để trả cổ tức, không phải nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát tình hình thực hiện lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm và những năm trước. Ví dụ: nếu năm trước, tỷ lệ lợi nhuận thực tế thấp hơn lợi nhuận kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra đầu năm chứng tỏ doanh nghiệp có một số vấn đề về việc thực hiện kế hoạch của mình (bao gồm cả kế hoạch cổ tức). Ngoài ra, còn cần theo dõi lợi nhuận báo cáo các quý trong năm, xem xét tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cả năm để đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm đó.

Cuối cùng, các doanh nghiệp trả cổ tức cao lại thường không phải là những doanh nghiệp lớn và có thanh khoản khá thấp trên sàn, nên trước khi đầu tư cũng cần xem xét yếu tố thanh khoản của cổ phiếu. Cần tránh những cổ phiếu có mức thanh khoản quá thấp < 500 triệu/phiên vì sẽ rất khó bán cổ phiếu sau này.

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

Sơ lược về đầu tư tăng trưởng

Sơ lược về đầu tư giá trị

Sơ lược về trưởng phái đầu tư cơ bản