Lợi thế đòn bẩy khi giao dịch chứng quyền

Chia sẻ trên:    15710

Sự ra đời của chứng quyền có bảo đảm (covered warrant - cw) hứa hẹn tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhờ các đặc điểm như: Chi phí đầu tư thấp, lỗ giới hạn, không yêu cầu ký quỹ hay đòn bẩy cao. Tuy nhiên, đi kèm với khả năng sinh lời cao của hiệu ứng đòn bẩy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đòi hỏi nhà đầu tư trước khi tham gia giao dịch chứng quyền cần chuẩn bị chu đáo và hết sức thận trọng. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về tính đòn bẩy khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

tính đòn bẩy của chứng quyền so với cổ phiếu.png

 

Chứng quyền có bảo đảm giúp gia tăng tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư

Thực chất của việc phát hành chứng quyền có bảo đảm là công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư một sản phẩm có tính đòn bẩy cao hơn rất nhiều so với mua chứng khoán cơ sở. Do giá giao dịch của chứng quyền thường khá thấp, nên khi giao dịch chứng quyền, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số tiền ít hơn khi giao dịch cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu biến động đúng với dự báo của nhà đầu tư, chứng quyền có thể làm gia tăng tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư.

 

Chứng quyền có bảo đảm làm tăng tỷ lệ lỗ của nhà đầu tư

Chứng quyền bảo đảm là công cụ đầu tư tài chính có thể giúp nhà đầu tư gia tăng suất sinh lợi nhưng cũng đồng thời làm tăng tỷ lệ lỗ cho nhà đầu tư khi chứng khoán cơ sở biến động ngược chiều với nhận định của nhà đầu tư. Nói cách khác, giá của chứng quyền sẽ biến động nhanh đối với các thông tin tốt, xấu của cổ phiếu cơ sở và theo đó mức sinh lời, rủi ro đối với chứng quyền cũng cao hơn.

 

Đo lường tính đòn bẩy của một chứng quyền

Để đo lường tính đòn bẩy của chứng quyền có bảo đảm, hệ số được sử dụng là Effective Gearing (đòn bẩy vốn).

Effective Gearing là gì?

Hệ số effective gearing đo lường giá chứng quyền sẽ tăng/ giảm bao nhiêu phần trăm khi giá cổ phiếu cơ sở tăng/ giảm 1%. Cụ thể, đòn bẩy vốn được đo lường theo công thức như sau:

Effective Gearing = Warrant Gearing x Delta = [Giá cổ phiếu / (Giá thực hiện x Tỷ lê chuyển đổi)] x Delta

Trong đó:

Warrant Gearing = [Giá cổ phiếu / (Giá thực hiện x Tỷ lê chuyển đổi)]

Hệ số Delta = Mức độ thay đổi giá chứng quyền / Mức độ thay đổi giá chứng khoán cơ sở.

Ví dụ: Khi giá cổ phiếu cơ sở B là 40.000 đồng/cổ phiếu, giá chứng quyền là 4.000/chứng quyền, tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 và Delta là 0,7.

Effective Gearing (hệ số đòn bẩy) = 0,7 x (40.000/ (4.000 x 1:1)) = 7 lần.

>> Nghĩa là, khi giá cổ phiếu cơ sở thay đổi 1% sẽ làm giá chứng quyền thay đổi 7%.

 

Lợi thế của đòn bẩy chứng quyền

♦ Lỗ tối đa trên số tiền đầu tư (nhỏ) ban đầu

♦ Không phải trả lãi vay

♦ Không có gọi ký quỹ (margin call) và đóng vị thế bắt buộc

>> Xem thêm: Cách đầu tư chứng quyền