Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 24.06.2020

24/06/2020 242
2

DM Small Cap 23.06.2020

23/06/2020 331
3

DM Small Cap 22.06.2020

22/06/2020 306
4

DM Small Cap 19.06.2020

19/06/2020 522
5

DM Small Cap 18.06.2020

18/06/2020 245
6

DM Small Cap 17.06.2020

17/06/2020 193
7

DM Small Cap 16.06.2020

16/06/2020 226
8

DM Small Cap 15.06.2020

15/06/2020 185
9

DM Small Cap 12.06.2020

12/06/2020 309
10

DM Small Cap 11.06.2020

11/06/2020 727
11

DM Small Cap 10.06.2020

10/06/2020 348
12

DM Small Cap 09.06.2020

09/06/2020 238