Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 08.06.2020

08/06/2020 253
2

DM Small Cap 05.06.2020

05/06/2020 871
3

DM Small Cap 04.06.2020

04/06/2020 754
4

DM Small Cap 03.06.2020

04/06/2020 268
5

DM Small Cap 02.06.2020

02/06/2020 682
6

DM Small Cap 01.06.2020

01/06/2020 254
7

DM Small Cap 29.05.2020

29/05/2020 392
8

DM Small Cap 28.05.2020

28/05/2020 215
9

DM Small Cap 27.05.2020

27/05/2020 339
10

DM Small Cap 26.05.2020

26/05/2020 765
11

DM Small Cap 25.05.2020

25/05/2020 219
12

DM Small Cap 22.05.2020

22/05/2020 541