Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

Sàn: HOSE

Ngành: Bán lẻ

Giá đóng cửa (T-1): 38.00

KLGD bình quân 25 phiên: 9,031,920.00

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 134.00

Định giá của CTCK khác : 146,337.99

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

- Triển vọng tích cực cho MWG trong năm 2019 sẽ tới chủ yếu từ tăng trưởng của 2 chuỗi ĐMX và BHX sau khi 2 hệ thống này đã tìm ra được mô hình hoạt động hiệu quả và bắt đầu bước vào giai...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem nhận định thị trường mới nhất có cập nhật "MWG"
Sản phẩm
Thời gian
Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

27/11/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

24/11/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

23/11/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

22/11/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

21/11/2023

    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác