Cách tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh

Chia sẻ trên:    51479

Bài viết hướng dẫn nhà đầu tư cách tính lãi lỗ của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 khi tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh.

 

1. Quy tắc xác định lãi - lỗ vị thế cuối ngày

Lãi lỗ được xác định trên dựa cơ sở chênh lệch giá thanh toán cuối ngày (DSP) với giá bình quân gia quyền theo số lượng (VWAP) của mỗi loại vị thế, tính riêng theo mã hợp đồng. Sau đó được bù trừ ròng để xác định ra nghĩa vụ thanh toán cuối cùng của nhà đầu tư.

Công thức tính giá trị lãi lỗ vị thế cuối ngày: VM cuối ngày = (DSPt - VWAP) x Số hợp đồng x Hệ số nhân (100.000)

Cụ thể:

  • Trường hợp vị thế Mua (Long): VWAP= Giá bình quân gia quyền mua.
  • Trường hợp vị thế Bán (Short): VWAP= Giá bình quân gia quyền bán.
  • Số hợp đồng: dấu (+) nếu mở vị thế Mua (Long), dấu (-) nếu mở vị thế Bán (Short).
  • Trường hợp không phát sinh giao dịch vị thế trong ngày VWAP = DSPt-1

 

2. dụ về cách tính chứng khoán phái sinh

Ví dụ 1: Mở vị thế mua

Trong phiên: Nhà đầu tư mở 3 vị thế mua Hợp đồng tương lai VN30F1907 giá 880. Sau đó mở tiếp 3 vị thế mua HĐTL VN30F1907 giá 890.

=> Giá bình quân quyền mua = (3 x 880+3 x 890) / 6=885

Cuối ngày: Giả sử nhà đầu tư vẫn giữ nguyên vị thế mua đến hết phiên và giá DSP = 890.

VM = (890-885) x 6 x 100.000= 3.000.000

=> Tài khoản lãi: 3.000.000VNĐ.

 

Ví dụ 2: Mở vị thế mua và mở vị thế bán

Trong phiên: Nhà đầu tư mở 4 vị thế mua Hợp đồng tương lai VN30F1907 giá 880. Sau đó mở tiếp 1 vị thế mua HĐTL VN30F1907 giá 890.

 => Giá bình quân gia quyền mua= (4 x 880 + 1 x 890) / 5= 882

Tiếp theo: Nhà đầu tư mở 4 vị thế bán Hợp đồng tương lai VN30F1907 giá 885

=> Giá bình quân gia quyền bán 885.

Cuối ngày: Giả sử nhà đầu tư giữ nguyên trạng thái tài khoản đến hết phiên, giá DSP = 890

VM = (890-882) *5*100.000 + (890 - 885) x (-4) x 100.000 = 4.000.000 – 2.000.000 = 2.000.000

=> Tài khoản lãi 2.000.000 VNĐ.

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán phái sinh