Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 31.03.2020

31/03/2020 30
2

DM Tiền lớn 30.03.2020

30/03/2020 31
3

DM Tiền lớn 27.03.2020

29/03/2020 46
4

DM Tiền lớn 26.03.2020

26/03/2020 53
5

DM Tiền lớn 25.03.2020

25/03/2020 39
6

DM Tiền lớn 24.03.2020

24/03/2020 70
7

DM Tiền lớn 23.03.2020

23/03/2020 34
8

DM Tiền lớn 20.03.2020

20/03/2020 67
9

DM Tiền lớn 19.03.2020

19/03/2020 83
10

DM Tiền lớn 18.03.2020

18/03/2020 104
11

DM Tiền lớn 17.03.2020

17/03/2020 68
12

DM Tiền lớn 16.03.2020

16/03/2020 46