Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 14.11.2019

14/11/2019 22
2

DM Tiền lớn 13.11.2019

13/11/2019 79
3

DM Tiền lớn 12.11.2019

12/11/2019 62
4

DM Tiền lớn 11.11.2019

11/11/2019 100
5

DM Tiền lớn 08.11.2019

08/11/2019 137
6

DM Tiền lớn 07.11.2019

07/11/2019 81
7

DM Tiền lớn 06.11.2019

06/11/2019 83
8

DM Tiền lớn 05.11.2019

05/11/2019 103
9

DM Tiền lớn 04.11.2019

04/11/2019 97
10

DM Tiền lớn 01.11.2019

01/11/2019 168
11

DM Tiền lớn 31.10.2019

31/10/2019 80
12

DM Tiền lớn 30.10.2019

30/10/2019 86