Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 19.09.2019

19/09/2019 94
2

DM Tiền lớn 18.09.2019

18/09/2019 107
3

DM Tiền lớn 17.09.2019

17/09/2019 108
4

DM Tiền lớn 16.09.2019

16/09/2019 104
5

DM Tiền lớn 13.09.2019

13/09/2019 151
6

DM Tiền lớn 12.09.2019

12/09/2019 163
7

DM Tiền lớn 11.09.2019

11/09/2019 55
8

DM Tiền lớn 10.09.2019

10/09/2019 105
9

DM Tiền lớn 09.09.2019

09/09/2019 147
10

DM Tiền lớn 06.09.2019

06/09/2019 104
11

DM Tiền lớn 05.09.2019

05/09/2019 90
12

DM Tiền lớn 04.09.2019

04/09/2019 75