Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 22.07.2019

22/07/2019 24
2

DM Small Cap 19.07.2019

21/07/2019 62
3

DM Small Cap 18.07.2019

18/07/2019 45
4

DM Small Cap 17.07.2019

17/07/2019 65
5

DM Small Cap 16.07.2019

16/07/2019 49
6

DM Small Cap 15.07.2019

15/07/2019 40
7

DM Small Cap 12.07.2019

12/07/2019 96
8

DM Small Cap 11.07.2019

11/07/2019 53
9

DM Small Cap 10.07.2019

10/07/2019 99
10

DM Small Cap 09.07.2019

09/07/2019 38
11

DM Small Cap 08.07.2019

08/07/2019 41
12

DM Small Cap 05.07.2019

05/07/2019 78