Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 14.11.2019

14/11/2019 20
2

DM Small Cap 13.11.2019

13/11/2019 35
3

DM Small Cap 12.11.2019

12/11/2019 37
4

DM Small Cap 11.11.2019

11/11/2019 46
5

DM Small Cap 08.11.2019

08/11/2019 62
6

DM Small Cap 07.11.2019

07/11/2019 41
7

DM Small Cap 06.11.2019

06/11/2019 66
8

DM Small Cap 05.11.2019

05/11/2019 29
9

DM Small Cap 04.11.2019

04/11/2019 54
10

DM Small Cap 01.11.2019

01/11/2019 72
11

DM Small Cap 31.10.2019

31/10/2019 44
12

DM Small Cap 30.10.2019

30/10/2019 44