Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 19.09.2019

19/09/2019 52
2

DM Small Cap 18.09.2019

18/09/2019 72
3

DM Small Cap 17.09.2019

17/09/2019 50
4

DM Small Cap 16.09.2019

16/09/2019 50
5

DM Small Cap 13.09.2019

13/09/2019 78
6

DM Small Cap 12.09.2019

12/09/2019 45
7

DM Small Cap 11.09.2019

11/09/2019 43
8

DM Small Cap 10.09.2019

10/09/2019 48
9

DM Small Cap 09.09.2019

09/09/2019 28
10

DM Small Cap 06.09.2019

06/09/2019 55
11

DM Small Cap 05.09.2019

05/09/2019 48
12

DM Small Cap 04.09.2019

04/09/2019 44