Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 17.09.2020

17/09/2020 4.607
2

DM Small Cap 16.09.2020

16/09/2020 3.285
3

DM Small Cap 15.09.2020

15/09/2020 981
4

DM Small Cap 14.09.2020

14/09/2020 992
5

DM Small Cap 11.09.2020

11/09/2020 1.026
6

DM Small Cap 10.09.2020

10/09/2020 963
7

DM Small Cap 09.09.2020

09/09/2020 944
8

DM Small Cap 08.09.2020

08/09/2020 922
9

DM Small Cap 07.09.2020

07/09/2020 999
10

DM Small Cap 04.09.2020

04/09/2020 1.014
11

DM Small Cap 03.09.2020

03/09/2020 941
12

DM Small Cap 01.09.2020

01/09/2020 1.002