Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 27.03.2020

29/03/2020 32
2

DM Small Cap 26.03.2020

26/03/2020 27
3

DM Small Cap 25.03.2020

25/03/2020 31
4

DM Small Cap 24.03.2020

24/03/2020 28
5

DM Small Cap 23.03.2020

23/03/2020 26
6

DM Small Cap 20.03.2020

20/03/2020 42
7

DM Small Cap 19.03.2020

19/03/2020 46
8

DM Small Cap 18.03.2020

18/03/2020 56
9

DM Small Cap 17.03.2020

17/03/2020 149
10

DM Small Cap 16.03.2020

16/03/2020 76
11

DM Small Cap 13.03.2020

13/03/2020 113
12

DM Small Cap 12.03.2020

12/03/2020 154