Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 06.07.2020

06/07/2020 41
2

DM Small Cap 03.07.2020

03/07/2020 100
3

DM Small Cap 02.07.2020

02/07/2020 98
4

DM Small Cap 01.07.2020

01/07/2020 98
5

DM Small Cap 30.06.2020

30/06/2020 104
6

DM Small Cap 29.06.2020

29/06/2020 77
7

DM Small Cap 26.06.2020

26/06/2020 109
8

DM Small Cap 25.06.2020

25/06/2020 108
9

DM Small Cap 24.06.2020

24/06/2020 105
10

DM Small Cap 23.06.2020

23/06/2020 189
11

DM Small Cap 22.06.2020

22/06/2020 146
12

DM Small Cap 19.06.2020

19/06/2020 205