Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 20.01.2020

20/01/2020 26
2

DM Small Cap 17.01.2020

18/01/2020 34
3

DM Small Cap 16.01.2020

16/01/2020 44
4

DM Small Cap 15.01.2020

15/01/2020 60
5

DM Small Cap 14.01.2020

14/01/2020 38
6

DM Small Cap 13.01.2020

13/01/2020 33
7

DM Small Cap 10.01.2020

10/01/2020 87
8

DM Small Cap 09.01.2020

09/01/2020 38
9

DM Small Cap 08.01.2020

08/01/2020 45
10

DM Small Cap 07.01.2020

07/01/2020 39
11

DM Small Cap 06.01.2020

06/01/2020 29
12

DM Small Cap 03.01.2020

03/01/2020 79