Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Sàn: HOSE

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá đóng cửa (T-1): 29.50

KLGD bình quân 25 phiên: 7,737,820.00

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 78.72

Định giá của CTCK khác : 27,100.00

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

Triển vọng tích cực trong năm 2019 của CRE sẽ đến chủ yếu từ tăng trưởng mảng môi giới và đặc biệt là đầu tư thứ cấp: + Thị trường BĐS nhìn chung trong năm 2019 vẫn sẽ sôi động, đặc...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem nhận định thị trường mới nhất có cập nhật "HCM"
Sản phẩm
Thời gian
Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

29/02/2024

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

28/02/2024

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

27/02/2024

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

26/02/2024

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

25/02/2024

    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác