Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Sàn: HOSE

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá đóng cửa (T-1): 22.10

KLGD bình quân 25 phiên: 3,128,734.50

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 0.00

Định giá của CTCK khác : 0.00

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem nhận định thị trường mới nhất có cập nhật "HCM"
Sản phẩm
Thời gian
Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

25/10/2020

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

22/10/2020

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

21/10/2020

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

20/10/2020

Cập nhật diễn biến mới nhất toàn thị trường trong phiên sáng, cung cấp sự luân chuyển dòng tiền của nhóm vốn hóa lớn và các điểm nóng cổ phiếu mới nhất. Từ đó bản tin đưa ra nhận định và khuyến nghị giao dịch phiên chiều cho thị trường cơ sở và phái sinh.

20/10/2020

    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác