Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Sàn: UPCOM

Ngành: SX Công nghiệp

Giá đóng cửa (T-1): 19.30

KLGD bình quân 25 phiên: 91,800.00

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 0.00

Định giá của CTCK khác : 0.00

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem nhận định thị trường mới nhất có cập nhật "SGP"
Sản phẩm
Thời gian
Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

04/04/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

03/04/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

31/03/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

30/03/2022

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

29/03/2022

    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác