Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Sàn: HOSE

Ngành: Thực phẩm và đồ uống

Giá đóng cửa (T-1): 77.20

KLGD bình quân 25 phiên: 2,640,280.00

Định giá nhanh

Định giá của HSC : 120.00

Định giá của CTCK khác : 127,902.42

ĐÁNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

- Ngành sữa Việt Nam có triển vọng khả quan nhờ thu nhập tăng và cơ cấu dân số trẻ. Tiêu thụ sữa trên đầu người bình quân tại Việt Nam còn thấp, ngoài ra hiện sản lượng nội địa mới chỉ...

Đồ thị phân tích kỹ thuật
Xem lại các khuyến nghị PTKT trước đây
 
Tra cứu cổ phiếu theo PTCB

PE vs thị trường

 
Xem nhận định thị trường mới nhất có cập nhật "VNM"
Sản phẩm
Thời gian
Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

31/01/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

30/01/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

28/01/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

26/01/2023

Góc nhìn dòng tiền thị trường ngày 18.08 được luân chuyển ra sao giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành

18/01/2023

    Chat với chuyên gia
Xem thêm cổ phiếu khác