Biểu phí giao dịch

Biểu phí giao dịch Cổ phiếu

Loại giao dịch
Mức phí
Kể từ ngày 22/08/2022, khách hàng mở tài khoản tại HSC và tham gia vào chương trình ưu đãi 'MỞ NHANH DỄ DÀNG - ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN' sẽ được áp dụng phí giao dịch cơ sở: 0.1%
  • Đã bao gồm phí nộp cho Sở giao dịch
  • Ưu đãi trên được áp dụng trong 3 tháng kể từ ngày khách hàng hoàn tất mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản giao dịch ở HSC.
Đối với Khách hàng mở tài khoản trước ngày 22/08/2022 vẫn áp dụng mức phí cũ chi tiết như bảng dưới đây:
Chuyên viên môi giới
Quản lý
Kênh online
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày
1. Dưới 100 triệu đồng
0.35%
0.20%
2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng
0.30%
0.20%
3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng
0.25%
0.20%
4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng
0.20%
0.20%
5. Từ 1 tỷ đồng trở lên
0.15%
0.15%
Trái phiếu
0.10%
0.10%
Lưu Ký
Lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết
Miễn phí
Lưu ký chứng khoán trong tài khoản
0.27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/tháng
Lưu ký trái phiếu trong tài khoản
0.18 đồng/trái phiếu/tháng
Chuyển khoản để tất toán tài khoản
0,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán
 
(tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
Thanh toán
Thanh toán cổ tức
Miễn phí
Chuyển tiền trong cùng hệ thống
Miễn phí
Chuyển tiền ngoài hệ thống
Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán
Dịch vụ khác
1. Phí ứng trước
Để đặt lệnh mua
Để rút tiền
 
Miễn phí
0.04%/ngày
2. Phí Margin
0.04%/ngày
3. Sao kê chi tiết giao dịch
Trong vòng 12 tháng tính đến tháng hiện tại
Sau 12 tháng tính đến tháng hiện tại
 
Miễn phí
VND10,000/tháng trên mỗi loại sao kê
4. Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán)
VND50,000/bản; 10,000/bản sao tiếp theo
5. Yêu cầu gửi sao kê về địa chỉ liên lạc đã đăng ký với HSC
VND10,000/lần
6. Yêu cầu sao lục chứng từ
Chứng từ giao dịch đến 12 tháng
Chứng từ giao dịch trên 12 tháng
 
VND50,000/chứng từ
VND100,000/chứng từ
7. Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố/repo
VND100,000/bản
8. Chuyển khoản chứng khoán cho/biếu/tặng
0,2% x mệnh giá x KL
9. Chuyển nhượng không qua sàn giao dịch
TH HSC hỗ trợ thủ tục cho bên chuyển nhượng
 
 
 
Các trường hợp khác
0.1% x giá trị giao dịch (HSC thu hộ Trung tâm lưu ký VN)
0.1% thuế/giá trị giao dịch (theo quy định pháp luật)
0.15% giá trị giao dịch
(tối thiểu 100.000đ, tối đa 10.000.000đ/bộ hồ sơ chuyển nhượng)
0.1% x giá trị giao dịch
Biểu phí này chỉ đựơc áp dụng tại Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đựơc thay đổi tùy theo từng thời điểm.

Biểu phí giao dịch Phái sinh

Loại giao dịch
Mức phí
Giao dịch mở, đóng
4.000 đồng / hợp đồng
Đáo hạn hợp đồng
4.000 đồng / hợp đồng
NỘP/RÚT/CHUYỂN KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ
1. Nộp rút tiền ký quỹ
Miễn phí
2. Chuyển khoản tiền ký quỹ ra ngân hàng
Theo biểu phí ngân hàng
PHÍ TRẢ CHO SỞ GIAO DỊCH VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ
a. Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán
1. Phí giao dịch HĐTL chỉ số
2,700 đồng / hợp đồng
b. Phí trả cho trung tâm lưu ký
1. Phí quản lý vị thế
2,550 đồng / hợp đồng / 1 ngày
2. Phí quản lý tài sản ký quỹ

0.0024% x Lũy kế số dư ký quỹ / tháng

Tối đa 1.600.000đ / tháng

Tối thiểu 100.000đ / tháng

  • Số dư ký quỹ dùng để tính toán là số sư ký quỹ cuối ngày.
  • Phí quản lý tài sản ký quỹ sẽ được thu vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.
Mức phí này chính thức áp dụng từ 19.03.2020