Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm nhiều loại sau đây:

 

  • Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
  • Hợp đồng góp vốn đầu tư;
  • Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;
  • Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

 

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán và chuyển nhượng các loại chứng khoán.

Lợi ích khi đầu tư chứng khoán

Tỷ suất sinh lời cao

Tính thanh khoản cao

Mua bán linh hoạt, dễ dàng và nhanh chóng.

Thông tin về doanh nghiệp & chứng khoán được công bố công khai, minh bạch

Không đòi hỏi vốn đầu tư lớn

Tại sao nên mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC

  HSC là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường

  HSC có tiềm lực tài chính mạnh mẽ

  HSC luôn tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới

  HSC triển khai đầy đủ các dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho nhà đầu tư

  HSC có hệ thống phần mềm giao dịch hiện đại, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư khi giao dịch

Các bước đầu tư chứng khoán

Nghiên cứu tìm hiểu
thông tin về chứng khoán và
thị trường chứng khoán
Mở tài khoản
chứng khoán
Tải phần mềm giao dịch
chứng khoán
HSC iTrade/HSC Trade
Nộp tiền
Lưu ký chứng khoán

Biểu phí giao dịch

Dịch vụ
Mức phí
Môi giới
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày
1. Dưới 100 triệu đồng
0.35%
2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng
0.30%
3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng
0.25%
4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng
0.20%
5. Từ 1 tỷ đồng trở lên
0.15%
Trái phiếu
0.10%
Lưu Ký
Lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết
Miễn phí
Lưu ký chứng khoán trong tài khoản
0.4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
Lưu ký trái phiếu trong tài khoản
0,2 đồng/trái phiếu/tháng
Chuyển khoản để tất toán tài khoản
0,4 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán
 
(tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
Thanh toán
Thanh toán cổ tức
Miễn phí
Chuyển tiền trong cùng hệ thống
Miễn phí
Chuyển tiền ngoài hệ thống
Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán
Dịch vụ khác
1. Phí ứng trước
0.04%/ngày
2. Phí Margin
0.04%/ngày
3. Sao kê chi tiết giao dịch
Trong vòng 12 tháng tính đến tháng hiện tại
Sau 12 tháng tính đến tháng hiện tại
 
Miễn phí
VND10,000/tháng trên mỗi loại sao kê
4. Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán)
VND50,000/bản; 10,000/bản sao tiếp theo
5. Yêu cầu gửi sao kê về địa chỉ liên lạc đã đăng ký với HSC
VND10,000/lần
6. Yêu cầu sao lục chứng từ
Chứng từ giao dịch đến 12 tháng
Chứng từ giao dịch trên 12 tháng
 
VND50,000/chứng từ
VND100,000/chứng từ
7. Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố/repo
VND100,000/bản
8. Chuyển khoản chứng khoán cho/biếu/tặng
0,2% x mệnh giá x KL
9. Chuyển nhượng không qua sàn giao dịch
TH HSC hỗ trợ thủ tục cho bên chuyển nhượng
 
 
 
Các trường hợp khác
0.1% x giá trị giao dịch (HSC thu hộ Trung tâm lưu ký VN)
0.1% thuế/giá trị giao dịch (theo quy định pháp luật)
0.15% giá trị giao dịch
(tối thiểu 100.000đ, tối đa 10.000.000đ/bộ hồ sơ chuyển nhượng)
0.1% x giá trị giao dịch
Biểu phí này chỉ đựơc áp dụng tại Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đựơc thay đổi tùy theo từng thời điểm.