1. Khóa Hướng dẫn giao dịch mua bán Cổ phiếu (180’)

Dành cho nhà đầu tư mới tìm hiểu về chứng khoán; nhà đầu tư chưa biết cách đặt lệnh mua bán chứng khoán.

(*) Miễn phí cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC

 

2. Khóa Hướng dẫn giao dịch mua bán Phái sinh HĐTL (360’)

Dành cho nhà đầu tư đã biết giao dịch Cổ phiếu muốn tìm hiểu thêm Hợp đồng tương lai; nhà đầu tư chưa biết cách đặt lệnh Hợp đồng tương lai.

(*) Miễn phí cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC. 

 

3. Khóa Hướng dẫn đầu tư chứng quyền có bảo đảm (120')

Sau khóa học, học viên sẽ hiểu được kiến thức cơ bản về chứng quyền, cách thức đầu tư chứng quyền & lựa chọn được chiến lược đầu tư chứng quyền phù hợp.

 

4. Khóa Hướng dẫn giao dịch mua bán ETF (60’)

Dành cho nhà đầu tư chưa biết về Quỹ hoán đổi danh mục ETF; nhà đầu tư không có thời gian phân tích, muốn đầu tư rủi ro thấp.

(*) Miễn phí cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC.

 

5. Khóa Chiến lược đầu tư cho người mới bắt đầu (180’)

Dành cho nhà đầu tư đã biết giao dịch Cổ phiếu nhưng chưa có chiến lược đầu tư; nhà đầu tư cần nâng cao kiến thức để cải thiện thành quả đầu tư; nhà đầu tư muốn học hỏi thêm chiến lược đầu tư theo đa tăng trưởng.

 

6. Khóa Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu (190')

Dành cho nhà đầu tư đã biết giao dịch muốn nâng cao kiến thức phân tích kỹ thuật; nhà đầu tư muốn cải thiện thành quả đầu tư Hợp đồng tương lai.

Khách hàng xem chi tiết về giá các khóa học chứng khoán tại: https://online.hsc.com.vn/dao-tao-chung-khoan.html

Giảng viên là Thạc sĩ, Cử nhân Tài chính có nhiều năm kinh nghiệm về phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong khóa học, giảng viên sẽ tận tình cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề mà học viên thắc mắc.

Ông Bùi Văn Huy, CMT
Thạc sĩ tài chính
Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán. Giảng viên phân tích kỹ thuật.
• Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
• Thành viên Hiệp hội các nhà Phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp quốc tế (MTA). Giảng viên phân tích kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Quý
Thạc sĩ tài chính
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
• Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
• Chuyên gia xây dựng và cung cấp sản phẩm phân tích các cơ hội đầu tư liên quan đến vĩ mô, ngành, doanh nghiệp dựa trên nền tảng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, đọc – hiểu các thông số kỹ thuật
- Có định hướng đầu tư, tự tin tham gia thị trường chứng khoán
- Được các chuyên gia tư vấn hỗ trợ suốt quá trình học và sau đó

Có 2 hình thức đăng ký tham gia khóa học:
- Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch: Khách hàng vui lòng mang CMND/Căn cước công dân đến các Phòng Giao dịch của HSC để đăng ký dịch vụ.
- Đăng ký trực tuyến: Khách hàng vui lòng đăng ký qua các kênh sau:
• Đăng ký qua website tại đây
• Gửi email đăng ký về địa chỉ: online.cs@hsc.com.vn
• Đăng ký qua hotline: 1900 63 67 66
Sau khi Khách hàng đã đăng ký và thanh toán học phí thành công, HSC sẽ gửi Email/SMS thông báo thời gian học và tài khoản đăng nhập cho Khách hàng.

Sau khi Khách hàng đã đăng ký và thanh toán học phí thành công, HSC sẽ gửi Email/SMS thông báo thời gian học và tài khoản đăng nhập cho Khách hàng. Khách hàng sẽ chủ động đăng nhập và tham gia khóa học theo thời gian HSC đã thông báo.

- Học viên được thay đổi khóa học tối đa 1 lần/khóa học;
- Chỉ được thay đổi khóa học khi chưa bắt đầu hoặc đã tham gia học không quá 1 buổi học;
- Bù chênh lệch giá: So sánh giá khóa học mà học viên đã đăng ký (a) với giá tại thời điểm thay đổi (b)
• Nếu a = b: Thay đổi khóa học không mất phí
• Nếu a > b: Thay đổi khóa học và không thanh toán chênh lệch
• Nếu a < b: Học viên phải bù số tiền chênh lệch để thay đổi khóa học.
- Khi sử dụng quyền Thay đổi khóa học, học viên sẽ không được quyền bảo lưu khóa học, chỉ được hưởng quyền học lại.

Đà tăng đo lường sức mạnh tăng giá của cổ phiếu và của sức mạnh tăng giá của cổ phiếu đó với các mã trên thị trường. Cổ phiếu có điểm đà tăng càng cao thì đang có đà tăng giá càng mạnh và ngược lại.

Điểm tích lũy càng cao thể hiện cổ phiếu tích lũy càng tốt và ngược lại.
(Tích lũy là khái niệm cổ phiếu được cầu tạo lập mua gom như thế nào, nếu quá trình tích lũy càng lâu và biên độ mua gom càng hẹp thì cổ phiếu càng có khả năng tăng mạnh sau khi tăng vượt khỏi vùng tích lũy).
Điểm thanh khoản đo lường tính thanh khoản của cổ phiếu, cổ phiếu có điểm thanh khoản càng cao thể hiện cổ phiếu được giao dịch nhiều, dễ mua, dễ bán.
Điểm vốn hóa đo lường quy mô vốn hóa của doanh nghiệp. Điểm vốn hóa càng lớn cho thấy quy mô vốn hóa doanh nghiệp càng lớn và ngược lại.
Điểm cơ bản đo lường các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có điểm cơ bản càng cao cho thấy các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp càng tích cực và ngược lại.
% từ điểm wash out thể hiện cổ phiếu đã tăng bao nhiêu % từ nền tích lũy. Điểm mua an toàn hơn khi cổ phiếu chưa wash out quá nhiều từ vùng tích lũy.
% cổ phiếu trong thị trường giữ được xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Đà lan tỏa thể hiện dòng tiền, đà tăng giá hiện tại đã lan tỏa đến bao nhiêu % các cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu đó hoặc thị trường.
Đà lan tỏa theo vốn hóa thể hiện đà lan tỏa cho nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn.
Đà lan tỏa theo thanh khoản thể hiện đà lan tỏa trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đà lan tỏa theo thanh khoản tăng cho thấy dòng tiền đang lan tỏa trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Xác xuất đầu tư ngắn hạn: Đường cầu mua lên trong 1 tuần, khi cắt lên trên đường cung tiềm tàng trong một tháng và có xu hướng mở rộng khoảng cách nghĩa là lực cầu đang thắng cung, cho thấy xác suất đầu tư ngắn hạn tích cực. Và ngược lại.
Tỷ trọng chờ mua thể hiện % số lượng cổ phiếu trong thị trường đang trong vùng chờ mua.
Tỷ trọng chờ bán thể hiện % số lượng cổ phiếu trong thị trường đang trong vùng chờ bán.
Nền giá thể hiện cổ phiếu đã được tích lũy như thế nào. Nền giá được thể hiện qua thời gian và biên độ. Thời gian càng dài và biên độ mua gom càng hẹp thì mức độ tích lũy của cổ phiếu càng cao và ngược lại.
Giá mua cao nhất là giá cao nhất có thể thực hiện mua vào cổ phiếu trong vùng canh mua.
Giá bán cao nhất là mục tiêu giá cao nhất của cổ phiếu trong vùng canh bán.
Chiến lược đầu tư tăng trưởng là chiến lược đầu tư vào những cổ phiếu có đà tăng tốt nhất trên thị trường. Chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng mang đến cho nhà đầu tư giải pháp đầu tư toàn diện, kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, mang đến thành quả đầu tư vượt trội với rủi ro được kiểm soát.
Nhà đầu tư truy cập các bộ lọc trên website online của HSC và lọc các tiêu chí khác nhau. Để nắm rõ hơn các tiêu chí lọc, nhà đầu tư có thể tham gia các khóa đào tạo về chiến lược đầu tư của HSC.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư được chia ra thành hai dòng sản phẩm: Tư vấn cổ phiếu, chứng quyềnTư vấn phái sinh

1. Tư vấn cổ phiếu, chứng quyền:
Theo dõi đồng thời các danh mục:

(1) Danh mục cổ phiếu/ chứng quyền đã chọn từ Công Cụ Đầu Tư,

(2) Danh mục đặt hàng từ các chiến lược đầu tư có sẵn,

(3) Danh mục cổ phiếu, chứng quyền có tín hiệu kỹ thuật nổi bật trong phiên.

▪ Điều chỉnh cài đặt tính năng Đặt hàng danh mục.

▪ Chat trực tiếp với chuyên gia tư vấn của HSC để tham khảo các thông tin cần thiết cuối cùng trước khi ra quyết định mua-bán cổ phiếu, chứng quyền.

 

2.  Tư vấn phái sinh:

Nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa chiến lược giao dịch theo xu hướng và chiến lược giao dịch lướt sóng. 

(1) Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Với khuyến nghị về chiều xu hướng (long/short), các ngưỡng để ra quyết định, quản trị rủi ro và tỷ lệ vào lệnh tương ứng với các ngưỡng.

(2) Chiến lược giao dịch lướt sóng: Cập nhật các tín hiệu giao dịch ở trong phiên được đưa ra bởi chuyên gia tư vấn. Chiến lược giao dịch lướt sóng giúp nhà đầu tư tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch và nắm bắt kịp thời các diễn biến của thị trường.

▪ Hệ thống hiển thị tín hiệu mua bán Signal box.

▪ Minh họa tín hiệu trên đồ thị phân tích kỹ thuật trực tuyến.

▪ Chat trực tiếp và nhận khuyến nghị, hỗ trợ từ chuyên gia trong suốt phiên giao dịch.

>> Xem thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư tại đây.

Có 2 hình thức đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán:
- Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch của HSC
- Đăng ký trực tuyến tại đây

Hiện tại HSC đang miễn phí sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Người tư vấn là các chuyên gia Tài chính có kinh nghiệm và thâm niên phân tích, giao dịch trên thị trường Chứng khoán.

Ông Bùi Văn Huy, CMT
Thạc sĩ tài chính
Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán. Giảng viên phân tích kỹ thuật.
• Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
• Thành viên Hiệp hội các nhà Phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp quốc tế (MTA). Giảng viên phân tích kỹ thuật.

 

Ông Nguyễn Văn Quý
Thạc sĩ tài chính
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
• Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
• Chuyên gia xây dựng và cung cấp sản phẩm phân tích các cơ hội đầu tư liên quan đến vĩ mô, ngành, doanh nghiệp dựa trên nền tảng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

 

Ông Phạm Đặng Huỳnh Châu

Thạc sĩ tài chính

• 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch hợp đồng phái sinh và xây dựng hệ thống giao dịch.

Thời gian tư vấn là trong phiên giao dịch.

Khách hàng chủ động liên lạc với tư vấn viên trong giờ giao dịch. HSC sẽ đảm bảo tư vấn viên luôn trực tư vấn theo khung giờ quy định để không bỏ lỡ yêu cầu từ khách hàng.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư của HSC giúp khách hàng tối ưu hóa danh mục đầu tư, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

Sau khi đã được kích hoạt dịch vụ Tư vấn, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang https://online.hsc.com.vn, chọn Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình.

 

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin vào ô Mã tài khoản/ EmailMật khẩu, tích vào ô Tôi không phải là người máy sau đó nhấn Đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, Dashboard của khách hàng sẽ hiện ra. Tại đây, nhà đầu tư có thể xem trọn bộ Công cụ đầu tư - Tư vấn đầu tư.

 

Sản phẩm

 

Mô tả

Đối tượng

Nhận định thị trường

Spotlight

Nhận định về các thông tin, sự kiện đang diễn ra về vĩ mô/ thị trường/ ngành trong tuần và tác động tới TTCK (ví dụ như giá thép đang tăng, giá dầu đang tăng, hay việc thoái vốn DNNN…).

Áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng

Snapshot doanh nghiệp/ngành

Phân tích chuyên sâu về ngành và doanh nghiệp cùng định giá cổ phiếu.

Macro watch

Tổng hợp tin tức diễn ra trong tuần, nhận định xu hướng thị trường và chiến lược đầu tư tuần tới, diễn biến giá hàng hóa, danh mục cổ phiếu đầu tư và cập nhật lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp trong năm tới.

Trưa nay ăn gì

Bản tin cập nhật các diễn biến toàn thị trường trong phiên sáng và đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp cho phiên chiều.

Dòng tiền luân chuyển

Cung cấp góc nhìn dòng tiền thị trường được luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành.

Dòng tiền dẫn sóng

Cung cấp góc nhìn chuyên sâu về các cổ phiếu trụ, sự dịch chuyển của dòng tiền, động thái của nhà đầu tư nước ngoài cũng như chi tiết khuyến nghị cho các vị thế cổ phiếu trụ và ETFs tiềm năng.

Bản tin cafe sáng

Livestream tư vấn về các mã cổ phiếu

Bản tin trưa

Cập nhật diễn biến toàn thị trường trong phiên sáng và chiến lược giao dịch cho phiên chiều.

Bản tin tối phái sinh

Định hướng và hướng dẫn phù hợp với từng mục đích tham gia thị trường, bao gồm : Đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo xu hướng và kỹ thuật Hedging (phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư).

Overnight review

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về các diễn biến quan trọng nhất của thị trường thế giới. Đây là công cụ giúp nhà đầu tư cập nhật sớm nhất vận động của các chỉ số lớn thế giới.

Bản tin chứng quyền

Bản tin tổng quan diễn biến thị trường, phân tích rủi ro chứng quyền, đánh giá biến động của chứng quyền nổi bật và phân tích chứng quyền tiêu biểu.

Thực hiện quyền

Cập nhật ngày chốt quyền và tỷ lệ chia, thưởng cổ phiếu để nhà đầu tư nắm bắt, chủ động hơn trong giao dịch.

Báo cáo nhanh

Phân tích cơ bản doanh nghiệp (ngành và vị thế của công ty trong ngành, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, triển vọng doanh nghiệp trong tương lai, và sức khỏe tài chính doanh nghiệp) và định giá cổ phiếu.

Dành cho KH sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư

Earning Concensus

Cập nhật nhận định kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán về các mã cổ phiếu trên thị trường.

Analyst consensus

Cập nhật khuyến nghị, đánh giá của các công ty chứng khoán về các mã cổ phiếu trên thị trường, giúp nhà đầu tư có góc nhìn đa chiều hơn về cổ phiếu.

Bản tin tổng hợp

Bản tin tổng hợp diễn biến thị trường cổ phiếu, phái sinh, chứng quyền được cập nhật hàng ngày dành riêng cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của HSC.

Định thời điểm tham gia thị trường

Thị trường thế giới

Công cụ hỗ trợ tương ứng với những góc nhìn khác nhau được sắp xếp từ góc nhìn toàn cảnh đến cụ thể để giúp nhà đầu tư nhận định thị trường một cách đa chiều nhất và chính xác nhất

Áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng

Chỉ báo tâm lý

Cung cấp góc nhìn mới, phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn.

Xu hướng ngành

Cung cấp bức tranh tổng thể về diễn biến các thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

Mua bán nước ngoài – tự doanh

Thống kê số liệu mua bán ròng nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh.

Danh mục đầu tư > PTKT

Tạo lập danh mục

Giúp nhà đầu tư lập cho mình danh mục phù hợp, kết hợp lựa chọn Đà tăng, Tích lũy, Cơ bản, Vốn hóa, Thanh khoản, % Washout và Điểm tổng hợp.

 

Dành cho KH sử dụng dịch vụ công cụ đầu tư hoặc dịch vụ tư vấn đầu tư

 

 

Danh mục Small – Cap

Score điểm & xếp hạng các cổ phiếu trong chỉ số VN30 theo các tiêu chí của hệ thống Smart Money

Danh mục VN30

Danh mục các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tiềm năng tăng giá tốt nhất và có rủi ro được kiểm soát thông qua việc loại bỏ các cổ phiếu có điểm cơ bản kém

Danh mục dòng tiền lớn

Danh mục các cổ phiếu có thanh khoản tốt và có tiềm năng tăng giá tốt nhất

Danh mục nước ngoài mua

Danh mục các cổ phiếu nhận được sự quan tâm giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và có tiềm năng tăng giá tốt nhất.

Tra cứu

Công cụ giúp chủ động tra cứu sức khỏe của cổ phiếu dựa trên các tiêu chí: Đà tăng, tích lũy, cơ bản, vốn hóa, thanh khoản, % washout và điểm tổng hợp.

Danh mục đầu tư > PTCB

Tạo lập danh mục

Công cụ tạo lập danh mục cơ bản dựa trên bộ tùy biến thuộc 5 nhóm tiêu chí tài chính gồm: Tăng trưởng, sinh lời, định giá, thị trường cổ phiếu, sức khỏe tài chính

Danh mục cổ phiếu giá trị

Danh mục cổ phiếu giá trị sẽ thỏa mãn các điều kiện: Có mức định giá PE, PB thấp hơn trung bình ngành đã phân theo vốn hóa (Vốn hóa lớn, vừa, nhỏ), tăng trưởng LNST không âm, có vốn hóa và thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường.

Danh mục cổ phiếu tăng trưởng

Phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư phân bổ vào các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao, thỏa mãn các điều kiện: Tốc độ tăng trưởng tốt (Tăng trưởng LNST theo quý/năm tốt), có vốn hóa, thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường.

Danh mục cổ phiếu cổ tức cao

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư theo thu nhập cố định, thỏa mãn các tiêu chí: Có tỷ lệ trả cổ tức cao, tăng trưởng LNST không âm và số dư tiền & tương đương tiền trên BCTC đủ để trả cổ tức, có vốn hóa & thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường. 

Danh mục CTCK khuyến nghị mua

Danh mục các cổ phiếu được các CTCK khuyến nghị mua với upside tích cực nhất.

Tra cứu

Công cụ giúp chủ động tra cứu sức khỏe tài chính của cổ phiếu dựa trên 5 nhóm tiêu chí tài chính gồm: Tăng trưởng, sinh lời, định giá, thị trường cổ phiếu, sức khỏe tài chính.

Danh mục đầu tư > Chứng quyền

Tạo lập danh mục

Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có thể nhanh chóng lựa chon các chứng quyền phù hợp nhất trong số rất nhiều chứng quyền được niêm yết

Tra cứu

Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chuyên sâu về chứng quyền được quan tâm.

Danh mục đầu tư >  Phái sinh

Chiến lược theo xu hướng

Công cụ phái sinh giúp nâng cao hiệu quả giao dịch của nhà đầu tư, tích hợp hệ thống đường Pivot, chiến lược giao dịch theo xu hướng, lịch sự kiện và biểu đồ phân tích kỹ thuật.

Phân tích doanh nghiệp

Tổng quan hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo phân tích cơ bản. Công cụ giúp nhà đầu tư chủ động tra cứu sức khỏe của cổ phiếu.

Dành cho KH sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư

Có 2 hình thức đăng ký sử dụng Công cụ đầu tư:

- Đăng ký trực tuyến tại đây

- Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch của HSC

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang https://online.hsc.com.vn , chọn Đăng nhập.

Hướng dẫn đăng nhập

 

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin vào ô EmailMật khẩu, tích vào ô Tôi không phải là người máy sau đó nhấn Đăng nhập.

dang-nhap-website

Sau khi đăng nhập thành công, Dashboard của khách hàng sẽ hiện ra.

Sau khi đăng nhập vào giao diện dashboard, để xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, khách hàng click chuột vào tên của mình ở góc phải phía trên màn hình và chọn THÔNG TIN TÀI KHOẢN.

thong-tin-tai-khoan

 

 Khách hàng nhấn Save để hoàn tất quá trình.

Sau khi đăng nhập vào giao diện dashboard, để thay đổi mật khẩu, khách hàng click chuột vào tên của mình ở góc phải phía trên màn hình và chọn ĐỔI MẬT KHẨU

doi-mat-khau

 

Điền vào ô mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới sau đó nhấn Save để hoàn tất quá trình thay đổi mật khẩu.

thay-doi-mat-khau

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang https://online.hsc.com.vn, chọn Đăng nhập ở góc trên, bên phải màn hình.

Bước 2: Nhấn vào Quên mật khẩu và Nhập thông tin vào ô Email vào tích vào ô Tôi không phải là người máy, sau đó nhấn Tiếp tục.

doi-mat-khau.png

Bước 3: Khách hàng sẽ nhận được email Xác nhận yêu cầu lấy lại mật khẩu.

Bước 4: Khách hàng nhấn vào link được gửi. Điền thông tin về mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, sau đó nhấn Đặt lại mật khẩu để hoàn tất.

cập nhật mật khẩu