Cơ hội vàng cho nhà đầu tư Việt

Sản phẩm phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Tại Việt Nam, sản phẩm phái sinh đầu tiên ra mắt là hợp đồng tương lai – Thỏa thuận mua bán giữa người mua và người bán tại 1 thời điểm hiện tại và giao hàng vào một ngày xác định trong tương lai. Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu là một hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là chỉ số cổ phiếu, cụ thể là chỉ số VN30. Các hợp đồng tương lai được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Phái sinh Việt Nam (HNX) và thanh toán bù trừ qua Trung tâm Bù trừ (VSD).

Những ưu điểm vượt trội

Giao dịch được thực hiện ngay trong ngày

Phí giao dịch thấp

Tính thanh khoản cao hiện ngay trong ngày

Phòng vệ/giảm rủi ro cho danh mục, đầu cơ chênh lệch giá

Cho phép rút tiền bất cứ lúc nào

Tỷ lệ đòn bẩy cao

Cho phép giao dịch hai chiều

3 giai đoạn giao dịch

Sản phẩm phái sinh tại HSC

01

Trước khi giao dịch

1. Mở tài khoản
2. Ký Quỹ

02

Trong khi giao dịch

1. Đặt lệnh qua nhân viên môi giới, hoặc
2. Đặt lệnh qua Phần mềm HSC WinnerTrade

03

Sau khi giao dịch

1. Rút ký quỹ
2. Ký quỹ bổ sung

Biểu phí giao dịch

Loại giao dịch
Mức phí
Giao dịch mở, đóng
Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày
1. Từ 01 hợp đồng đến dưới 50 hợp đồng
8.000 đồng / hợp đồng
2. Từ 50 hợp đồng đến dưới 250 hợp đồng
6.000 đồng / hợp đồng
3. Từ 250 hợp đồng trở lên
4.000 đồng / hợp đồng
Đáo hạn hợp đồng
8.000 đồng / hợp đồng
NỘP/RÚT/CHUYỂN KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ
1. Nộp rút tiền ký quỹ
Miễn phí
2. Chuyển khoản tiền ký quỹ ra ngân hàng
Theo biểu phí ngân hàng
Khi số lượng hợp đồng giao dịch càng nhiều, khách hàng càng có cơ hội chạm đến mức phí cực kỳ hấp dẫn
Lưu ý: phí trên chưa bao gồm thuế từ giao dịch và phí phải trả cho Sở Giao Dịch, Trung Tâm Lưu Ký

Mức phí này chính thức áp dụng từ 19.12.2018