1. đăng ký chuyển đổi kênh môi giới

Loại tài khoản giao dịch:        

Yêu cầu chuyển đổi kênh môi giới: 

 

2. Mô tả kênh môi giới

Kênh online

KÊNH ONLINE

Khách hàng tự giao dịch, có thể sử dụng thêm gói Tư vấn đầu tư/ Công cụ đầu tư riêng lẻ

Phí giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

1. Dưới 1 tỷ đồng 0.20%

2. Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.15%

Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày


Phái sinh

Giao dịch mở đóng

Đáo hạn hợp đồng

Các dịch vụ

I. Hướng dẫn khách hàng giao dịch

Chuyên viên chăm sóc khách hàng online hướng dẫn khách hàng giao dịch (không thu phí)


II. Đào tạo chứng khoán

Các khóa đào tạo được giảng dạy bởi các chuyên gia HSC Online:

1. Dành cho khách hàng mới bắt đầu: Khóa đầu tư cổ phiếu, phái sinh HĐTL, chứng quyền (không thu phí)

2. Khóa hướng dẫn sử dụng chiến lược đầu tư (có thu phí)

3. Khóa phân tích kỹ thuật (có thu phí)

4. Khóa phân tích cơ bản (có thu phí)


III. Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư được thực hiện bởi các chuyên gia HSC Online (có thu phí)


IV. Công cụ đầu tư

- Kho CCĐT miễn phí trên website hsc.com.vn (không thu phí)

- Kho CCĐT có thu phí trên website online.hsc.com.vn (được thiết kế dành riêng cho KH cá nhân)Kênh chuyên viên môi giới

KÊNH CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI

Khách hàng có chuyên viên môi giới hỗ trợ hướng dẫn giao dịch, đào tạo, tư vấn đầu tư, đặt lệnh

Phí giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

1. Dưới 100 triệu đồng 0.35%

2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 0.30%

3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0.25%

4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.20%

5. Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.15%

Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày


Phái sinh

4.000 đồng/hđ

8.000 đồng/hđ

Các dịch vụ

I. Hướng dẫn khách hàng giao dịch

Chuyên viên môi giới thực hiện hướng dẫn khách hàng giao dịch (không thu phí)


II. Đào tạo chứng khoán

Chuyên viên môi giới thực hiện các khóa đào tạo theo chương trình riêng (không thu phí)


III. Tư vấn đầu tư

Chuyên viên môi giới cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư (không thu phí)


IV. Công cụ đầu tư

- Kho CCĐT miễn phí trên website hsc.com.vn (không thu phí)

- Kho CCĐT có thu phí trên website online.hsc.com.vn (được thiết kế dành riêng cho KH cá nhân)