Đăng ký - Phân tích

Dịch vụ Công Cụ Đầu Tư được thiết kế riêng dành cho Nhà Đầu Tư cá nhân với giao diện được phân chia thành các bước nhỏ. Công Cụ Đầu Tư giúp Nhà Đầu Tư xác định thời điểm tham gia thị trường, lựa chọn chiến lược đầu tư, tối ưu hóa danh mục, và xác định giá mua/bán tốt nhất.
Đặc Trưng
Công Cụ hỗ trợ đầu tư tất cả các sản phẩm tài chính cá nhân bao gồm Cổ phiếu, Chứng quyền, Hợp đồng tương lai, Quỹ hoán đổi danh mục ETFs
Dành cho Nhà Đầu Tư mới tham gia thị trường và Nhà Đầu Tư đã có kinh nghiệm
Có thể cài đặt giao diện Công Cụ cho phù hợp với nhu cầu đầu tư cá nhân
Tính năng
Nhận định thị trường
Cập nhật nhanh chóng các nhận định mới nhất về biến động thị trường
Định thời điểm thị trường
Lựa chọn thời điểm tham gia thị trường phù hợp với từng sản phẩm
Danh mục đầu tư
Sử dụng các danh mục mẫu hoặc tự tạo danh mục đầu tư của riêng mình dựa trên chiến lược đầu tư đã được cài đặt sẵn theo từng sản phẩm
Phân tích doanh nghiệp
Thực hiện phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp dựa trên các yếu tố cơ bản, biểu đồ tài chính, báo cáo định giá nhanh…