Bản tin quốc tế - HSC & FBNC [14.11.2019]

Bản tin quốc tế - HSC & FBNC [14.11.2019]

Tâm điểm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư là các thông tin liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Trump về kinh tế và quan hệ với Trung Quốc tại câu lạc bộ kinh tế New York
ITD: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 11/13/2019

ITD: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 11/13/2019

ITD, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 11/13/2019, Ngày ĐKCC: 11/18/2019, Ngày GDKHQ: 11/15/2019, Ngày thực hiện: 11/28/2019, tỷ lệ thực hiện: 12.00%%, Giá trị thực hiện: 1200.00
SHE: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

SHE: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

SHE, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 11/13/2019, Ngày ĐKCC: 11/20/2019, Ngày GDKHQ: 11/19/2019, Ngày thực hiện: 12/05/2019, tỷ lệ thực hiện: 10.00%%, Giá trị thực hiện: 1000.00
CRC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 11/13/2019

CRC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 11/13/2019

CRC, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 11/13/2019, Ngày ĐKCC: 11/21/2019, Ngày GDKHQ: 11/20/2019, Ngày thực hiện: 12/19/2019, tỷ lệ thực hiện: 5.00%%, Giá trị thực hiện: 500.00
DBM: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 11/13/2019

DBM: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 11/13/2019

DBM, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 11/13/2019, Ngày ĐKCC: 12/02/2019, Ngày GDKHQ: 11/29/2019, Ngày thực hiện: 12/20/2019, tỷ lệ thực hiện: 12.00%%, Giá trị thực hiện: 1200.00
HMH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

HMH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10.00% - 11/13/2019

HMH, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 11/13/2019, Ngày ĐKCC: 12/10/2019, Ngày GDKHQ: 12/09/2019, Ngày thực hiện: 12/25/2019, tỷ lệ thực hiện: 10.00%%, Giá trị thực hiện: 1000.00