Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Quản trị rủi ro - Hedging ?Giao dịch cổ phiếu T+3, thanh khoản thấp, thị trường giảm điểm, là các yếu tố khiến danh mục thua lỗ. Hedging tools - công cụ giúp NĐT phòng ngừa rủi ro biến động giá đến danh mục cổ phiếu bằng cách thực hiện Bán khống (Short) hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh. Hedging tools phân tích rủi ro, xác suất, mức độ thua lỗ, tư vấn số lượng hợp đồng tương lai cần Bán (Short) để đạt được yêu cầu phòng vệ theo khả năng tài chính và chấp nhận rủi ro. NĐT kết hợp thêm Bản tin phái sinh, PTKT. 3500 lượt sử dụng

Khách hàng đã có tài khoản vui lòng đăng nhập website hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản
để có thể truy cập tính năng này.

  Đăng nhập để xem    Đăng ký dịch vụ